,

,

Dna

E.g., 04.09.2015

Motivačný list

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach