,

,

Dna

E.g., 13.02.2016

Motivačný list

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach