,

,

Dna

E.g., 24.01.2017

Motivačný list

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach