,

,

Dna

E.g., 27.03.2017

Motivačný list

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach