,

,

Dna

E.g., 07.12.2016

Žiadosť o prijatie do zamestnania

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach