,

,

Dna

E.g., 07.10.2015

Žiadosť o prijatie do zamestnania

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach