,

,

Adresát
Dna

E.g., 18.11.2019

Motivačný list

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach