,

,

Adresát
Dna

E.g., 20.06.2018

Motivačný list

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach