,

,

Dna

E.g., 18.11.2019

Žiadosť o prijatie do zamestnania

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach