,

,

Dna

E.g., 13.12.2019

Žiadosť o prijatie do zamestnania

S pozdravom

..........................................
Ing. Ján Hrach