Životopis

Subory musia mať menej ako 4 MB.
Povolené typy súborov: png gif jpg jpeg.
Obrázky musia mať medzi 150x150 a 1800x1200 pixlov.

Osobné údaje

Adresa
Kontakt
Dátum narodenia

E.g., 13.12.2019

Vzdelanie
Poradie
Pracovné skúsenosti
Poradie
Poradie
30 %
30 %
30 %
Poradie
Poradie
Poradie

Vodičský preukaz

Vyberte:

Skupina B

Záujmy a záľuby

V

dňa

E.g., 13.12.2019

Ing. Ján Hrach