Všeobecné zmluvné podmienky

Naposledy aktualizované: 03.04.2020

Prečítajte si prosím pozorne tieto Všeobecné zmluvné podmienky ( "Podmienky", "Zmluvné podmienky") pred tým, než použijete webovú stránku www.zivotopis-online.sk (ďalej len "služba").

 1. Prevádzkovateľ

  Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zivotopis-online.sk je Tomáš Jakubčin - WEBolution, so sídlom Kvetná 5287/19, 08001 Prešov, IČO: 47054336, Živnostenský register vedený Obvodným úradom v Prešove, číslo živnostenského registra: 750-41004.

 2. Užívateľ

  Užívateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby poskytované na stránkach www.zivotopis-online.sk.

  Prístup k Službe a používanie tejto služby sú podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých užívateľov, ktorí pristupujú k službe alebo ju využívajú.

  Prístupom k tejto službe vyjadrujete súhlas s tým, že budete dodržiavať tieto podmienky.

 3. Obsah

  Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetok obsah, ktorý vytvára pomocou našich služieb. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť údajov vo vytvorených dokumentoch.

  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu spôsobenú použitím alebo nemožnosťou použitia služby.

 4. Poplatky, platby a vrátenie peňazí

  Prevádzkovateľ zivotopis-online.sk si vyhradzuje právo vyžadovať poplatky za prémiové funkcie alebo predplatné za niektoré z našich služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke Cenník.

  Všetky ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v platobnom formulári a v momente odoslania objednávky.

  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

  Všetky poplatky sú nenávratné, s výnimkou podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach použitia, v osobitných podmienkach alebo v zákonných podmienkach.

  Predávajúci nie je platcom DPH.

 5. Spôsob platby

  Kupujúci môže uhradiť poskytnuté služby predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne platobnou kartou
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal
 6. Predplatné účtu PREMIUM (opakované platby)

  • účet PREMIUM je obnovovaný automaticky
  • cena je fixná počas celého obdobia využívania účtu
  • užívateľ súhlasí s uložením platobných údajov na strane platobnej brány (Stripe alebo Paypal)
  • predplatné je možné zrušiť kedykoľvek v nastaveniach účtu, účet PREMIUM ostáva aktívny do konca zaplateného obdobia
 7. Jednorázova kúpa dokumentu

  • užívateľ má možnosť zakúpiť prémiový dokument aj bez účtu PREMIUM
  • prémiový dokument vo forme PDF je po uhradení odoslaný na email užívateľa, taktiež je možne dokument sťahovať priamo z webovej stránky
  • formulár je možné naďalej upravovať po dobu 24 hodín, potom sa formulár zablokuje
  • šablónu dokumentu nie je možné po uhradení zmeniť a každá šablóna je spoplatňovaná samostatne
 8. Kontrola dokumentu

  • registrovaný užívateľ má možnosť objednať si kontrolu svojho vyplneného dokumentu (aj bez účtu PREMIUM)
  • kontrola životopisov a motivačných listov je spoplatňovaná samostatne pre každý dokument
  • kontrola bude vykonaná najneskôr do 2 pracovných dní
  Podmienky pre vykonanie kontroly:
  • kontrola je možná len pre dokumenty vyplnené v slovenskom jazyku
  • dokument musí obsahovať všetky podstatné údaje, neposkytujeme tvorbu dokumentov
  • v prípade, že nie je možné kontrolu vykonať pre nekompletný alebo zle vyplnený dokument, vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku
 9. Dodanie služby

  Poskytované služby sú dodávané v elektronickej forme.

  Kupujúcemu je automaticky po platbe vystavená faktúra, dostupná na stiahnutie.

 10. Zmeny

  Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia podstatná, pokúsime sa pred tým, než vstúpi do platnosti, upozorniť na ňu najmenej 30 dní vopred. To, čo predstavuje významnú zmenu, bude stanovené na základe vlastného uváženia.

  Tým, že budete pokračovať v prístupe k našim službám alebo ich využívať po tom, čo tieto revízie nadobudnú platnosť, súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami.

 11. Kontaktné údaje

  tel .: +421 902 101 592

  email: info@zivotopis-online.sk