Blog

Zákonník práce - skončenie pracovného pomeru (časť I.)

17. júla 2020
Slovné spojenie Zákonník práce sa nám dostáva opakovane do uší z televízie, rozhlasu či komunikácie medzi ľuďmi navzájom. Takmer každý z nás sa s ním už v produktívnom veku stretol, nanešťastie len málo zamestnancov si našlo čas na jeho preštudovanie, čo je na škodu im samotným. Zákonník práce ( zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) bezpochyby pokrýva práva a povinnosti zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnanca, náležitosti pracovného pomeru, hovorí o pracovnom čase, jeho rozvrhnutí či dobe odpočinku. Zákonodarcovia mysleli v zákone aj na osobitné ustanovenia týkajúce sa práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, čo v nedávnej minulosti mnoho z nás okúsilo na vlastnej koži po prvý krát.
Zákonník práce - skončenie pracovného pomeru (časť I.)

Pojmy a skratky z pracovného prostredia od J po N (3. časť )

14. mája 2020
Pokračovaním cyklu vysvetľujúcom často používané pojmy a skratky z pracovného prostredia sa pomaly presúvame do druhej polovice abecedy. V predchádzajúcich textoch sme si vysvetlili čo je bossing či GDPR a pripomenuli čo si vysvetľujeme pod pojmom Human resources (HR). V klobúku je „tromfov“ ešte niekoľko, takže sa do toho bez zbytočného naťahovania pustíme.
Pojmy a skratky z pracovného prostredia od J po N (3. časť )

Hľadanie zamestnania vo veku 55+

25. marca 2020
So zvyšujúcim sa vekom odchodu do dôchodku, starnutím populácie naprieč krajinami starého kontinentu a vyšším priemerným vekom zamestnancov sa musia zamestnanci a rovnako aj zamestnávatelia pripraviť na nové výzvy a hľadanie uplatnení pre starších zamestnancov. Hľadanie si zamestnania vo vyššom veku čaká s najväčšou pravdepodobnosťou raz aj nás, mladšiu generáciu. Poďme sa pozrieť, čo sa nám možno zíde do budúcna a čo môžu starší kandidáti aplikovať už dnes.
Hľadanie zamestnania vo veku 55+

Ako prebieha pracovný pohovor

24. februára 2020
Javisko - všetky oči sa upierajú na vás, potíte sa pod svetlami reflektorov. Taký pocit môže v nás vyvolať predstava pracovného pohovoru. Skúste však o pohovore rozmýšľať ako o príležitosti prezentovať sa. Žiadne dva pohovory nie sú identické. Ak ste sa však na pohovor svedomito pripravili teoreticky aj prakticky a rovnako ste si pripravili odpovede na najčastejšie kladené otázky, nemáte sa čoho báť. Zanecháte dobrý dojem a zvýšite svoje šance na prijatie do zamestnania.
Ako prebieha pracovný pohovor