Blog

Zákonník práce - skončenie pracovného pomeru (časť I.)

17. júla 2020
Slovné spojenie Zákonník práce sa nám dostáva opakovane do uší z televízie, rozhlasu či komunikácie medzi ľuďmi navzájom. Takmer každý z nás sa s ním už v produktívnom veku stretol, nanešťastie len málo zamestnancov si našlo čas na jeho preštudovanie, čo je na škodu im samotným. Zákonník práce ( zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) bezpochyby pokrýva práva a povinnosti zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnanca, náležitosti pracovného pomeru, hovorí o pracovnom čase, jeho rozvrhnutí či dobe odpočinku. Zákonodarcovia mysleli v zákone aj na osobitné ustanovenia týkajúce sa práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, čo v nedávnej minulosti mnoho z nás okúsilo na vlastnej koži po prvý krát.
Zákonník práce - skončenie pracovného pomeru (časť I.)

Ako prebieha pracovný pohovor

24. februára 2020
Javisko - všetky oči sa upierajú na vás, potíte sa pod svetlami reflektorov. Taký pocit môže v nás vyvolať predstava pracovného pohovoru. Skúste však o pohovore rozmýšľať ako o príležitosti prezentovať sa. Žiadne dva pohovory nie sú identické. Ak ste sa však na pohovor svedomito pripravili teoreticky aj prakticky a rovnako ste si pripravili odpovede na najčastejšie kladené otázky, nemáte sa čoho báť. Zanecháte dobrý dojem a zvýšite svoje šance na prijatie do zamestnania.
Ako prebieha pracovný pohovor

Príprava na pracovný pohovor - 1. časť

27. januára 2020
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor? Zodpovedne. Pracovný pohovor je stresujúcou situáciou pre každého z nás. Nezabúdajte, že ktokoľvek s vami bude pracovný pohovor viesť, pravdepodobne tiež kedysi sedel na vašom mieste a uchádzal sa o pracovnú pozíciu, ktorú práve zastáva. Miernu mieru stresu pociťujú pred pohovormi dokonca aj recruiteri. Zvyšuje sa vám tepová frekvencia už teraz? Nádych, výdych a pokojne čítajte ďalej.
Príprava na pracovný pohovor - 1. časť