Ako dlho trvá nájsť si novú prácu?

Lenka Jusko

Niekto má šťastie narodiť sa do rodiny, v ktorej bude mať možnosť prebrať rodinnú firmu a ďalej ju rozvíjať. Niekoho prvoplánovo nazývame povolaním syn. Niekomu bol daný výnimočný talent a o uplatnenie v živote sa nemusí veľmi obávať. Ale čo ostatní?

V priemere až tretina nezamestnaných nenájde vhodné uplatnenie v období 6-12 mesiacov.

Ako dlho trvá nájsť si novú prácu?

To, ako rýchlo sa vám podarí nájsť si vhodné pracovné miesto záleží od viacerých faktorov. Iné množstvo príležitostí sa ponúka v hlavnom meste, iné v regiónoch na krajnom severe či východe Slovenska. Prácu si pravdepodobne skôr nájdu ľudia z profesií, ktorých je na trhu práce nedostatok, o to rýchlejšie si nájdu prácu v zahraničí. A nemalým faktorom je aj to, či si prácu hľadáme v januári, júli či decembri.

Keby sa obsadili všetky voľné pracovné miesta, mali by sme len približne 2% nezamestnaných.

Aktuálne je na portáli Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) pod správou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR evidovaných viac ako 80 000 voľných pracovných miest. Na Slovensku je viac ako 130 000 nezamastených. Prečo sú teda toľké pracovné miesta neobsadené?

Jedným zo základných problémov je distribúcia zamestnávateľov naprieč jednotlivými krajmi či okresmi. Voľné pracovné miesta na západnom Slovensku (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj) tvoria viac ako polovicu z celkového počtu. Štandardne je najväčší problém obsadiť pracovné miesta v mestách ako Bratislava, Nitra, Galanta či Trnava. Dôvodom je, že v tejto oblasti sa nachádza najviac zamestnávateľov v priemyselných parkoch či IT spoločnostiach. Zároveň platí, že mnoho ľudí z tejto oblasti už dávnejšie našlo uplatnenie v západných krajinách, hovoríme teda o migrácií pracovnej sily na západ. Jednoduchých riešením by bolo nájsť nástroje na riešenie mobility pracovnej sily, no až také jednoduché to nie je. Určite by sa našiel šikovných zámočník v Medzilaborciach, ale chce sa sťahovať do Drážoviec pri Nitre a opustiť rodinu, svoje sociálne zázemie či nehnuteľnosť?

Zamestnávatelia (najmä na západnom Slovensku) majú najväčšie ťažkosti obsadiť pozície ako operátori a montéri strojov a zariadení, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, zdravotnícki pracovníci, či pracovníci v službách a obchode. Ak nie je možné obsadiť pozície lokálnymi ľudskými zdrojmi a nezaberajú ani náborové aktivity v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti, zamestnávatelia sú nútení prijímať do pracovného pomeru cudzincov. Ich požiadavky na mzdu či pracovné podmienky sú často nižšie, preto ich k dnešnému dňu evidujeme na Slovensku už viac ako 28 000.

Koľko mesiacov strávite hľadaním novej práce?

Snáď čo najmenej. V priemere však až tretina nezamestnaných nenájde vhodné uplatnenie v období 6-12 mesiacov. Približne 15% nezamestnaným to trvá menej ako 6 mesiacov. To predstavuje zároveň najdlhšie obdobie, počas ktorého je čiastočnou pomocou pre nezamestnaných po splnení podmienok nárok na dávku v nezamestnanosti, ktorá čiastočne supluje výpadok príjmu. Jednou z prekážok rýchleho zamestnania sa sú často prehnané očakávania ideálneho zamestnania či nízky odborný a praktický potenciál uchádzača s ohľadom na potreby trhu. Uchádzači, ktorí sú mimo pracovného pomeru viac ako dva roky často strácajú pracovno-sociálne návyky a zamestnávatelia sú menej motivovaní k ich zamestnaniu.

Rolu hrá aj vek

Určite ste sa stretli s bonmotom, že zamestnávatelia by najradšej zamestnávali šikovných čerstvých absolventov, ale s minimálne 10 ročnou praxou. Všetci tiež vieme, že najmenej zamestnateľnou demografickou skupinou sú starší uchádzači, konkrétne vo vekovej skupine nad 55 rokov. Mediánový vek zamestnancov je v štátoch európskej 27-čky podľa EUROSTAT-u na úrovni 39 rokov, preto môžeme povedať, že najľahšie sa hľadá zamestnanie 30-tníkom a 40-tníkom. Je to aktívny pracovný vek, zamestnanci sú osobnostne stabilizovaní, majú reálnejšie očakávania a hodnotné praktické skúsenosti. Ako zlepšiť svoje vyhliadky na nové zamestnanie u starších ľudí sa určite budeme venovať osobitným článkom v nadchádzajúcom období.

Čo vám pomôže zamestnať sa čo najskôr?

Kľúčom je zreálnenie očakávaní. Urobte si prehľad o zamestnávateľoch vo vašom okrese, spárujte ich so svojimi skúsenosťami a obsadzovanými pozíciami, majte v sebe ujasnené, či prichádza u vás do úvahy dochádzanie do zamestnania, zmenová práca, nižšia pracovná pozícia alebo mzda ako ste mali doteraz. Vlastná proaktivita a aktualizovaný zaujímavý štrukturovaný životopis sú základ. Nespoliehajte sa na to, že vám prácu pomôže nájsť ÚPSVaR ani to, že životopis vyzerajúci ako z minulého desaťročia bude pre zamestnávateľov atraktívny aj dnes.

Šablóny

Vyskúšajte našu bezplatnú alebo jednu z prémiových šablón.

Životopis šablónaZADARMOVyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť

Nestrácajte však nádej a optimizmus, niekde pre vás existuje dobrá práca, neprestávajte preto hľadať. Buďte otvorení aj oblastiam, v ktorých ste doposiaľ nepôsobili. Ak by to nefungovalo, stále môžete rozmýšľať o zúročení svojho potenciálu prostredníctvom vlastného podnikania.

Pomohli sme ? Dajte o nás vedieť aj ďalším!
Autor článku:
Lenka Jusko
HR špecialista & Recruiter

Som Lenka. Humanitné odbory ma zaujímali už od strednej školy, preto som sa rozhodla venovať sa na bakalárskom stupni Manažmentu ľudských zdrojov, na inžinierskom stupni Ekonomike a manažmente malých a stredných podnikov. Neskôr som si rozšírila vedomosti profesijným štúdiom Executive MBA. Už počas štúdia na vysokej škole som pracovala v personálnej agentúre ako administrátor a recruiter. Veľa som sa o HR v praxi naučila v špecifických oblastiach, v ktorých pôsobili moji ďalší zamestnávatelia, a to súkromný poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby a neskôr IT spoločnosť. Inak som najmä z mäsa a kostí, spokojná manželka, mama, patrí ku nám aj pes a kocúr, energiou ma nabíja najmä čerstvý vzduch a príroda. Verím v „Change your thoughts and you change your world.“