Perfektný motivačný list

Lenka Jusko

Neexistuje. Tak ako neexistuje perfektný človek, ktorého by opisoval. Keďže sme všetci jedineční, mali by byť jedinečné aj naše motivačné listy, žiadne stiahnuté vzory. Motivačné listy nepíšeme každý deň, preto je pochopiteľné, že sa možno potrebujeme inšpirovať.

Poďme si teda povedať, čo musíme pochopiť a vedieť, aby sme napísali motivačný list, ktorý bude vstupenkou na pracovný pohovor.

Perfektný motivačný list neexistuje.

Perfektný motivačný list

Motivácia

Otázku „Čo ma motivuje?“ si kladie v duchu takmer každý, kto stojí pred druhou časťou úlohy „Zašlite svoj štrukturovaný životopis a motivačný list...“. A čo je to vlastne motivácia? Slovo motivácia pochádza z latinského movere, čo znamená hýbať, pohnúť. Motivácia je teda niečo v nás čo dáva do pohybu naše ciele, túžby, úsilie. Motivácia je vlastne prianie človeka niečo dosiahnuť. Odborníci sa zhodujú, že každý z nás je prirodzene v živote motivovaný sa v nejakej miere a rozsahu presadiť. Dosť bolo však laickej psychológie a poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne recruiteri od uchádzačov požadujú a očakávajú.

Čo je motivačný list?

Určite nie žiadosť o prijatie do zamestnania, s ňou si motivačný list netreba mýliť. Žiadosť o prijatie do zamestnania by mala odkazovať najmä na skúsenosti, špecifické schopnosti a znalosti vo vašom životopise, ktoré sa zhodujú s požiadavkami uvedenými v pracovnej ponuke. Inými slovami, žiadosť o prijatie do zamestnania by mala byť pomyselné „technické intro“ do životopisu.

Uvažujte pri písaní motivačného listu, ako by ste tvorili reklamu na samého seba.

Ale veď v životopise som už uviedol všetko, nestačí to? Nie. Motivačný list nie je podmienkou ani nevyhnutnou dvojičkou životopisu, no ak ho od vás žiadajú, určite to neignorujte. Dáva vám možnosť povedať o sebe niečo viac, ako len štruktúra životopisu. Motivačný list by mal byť „personalizované outro“, niečo, čo vás od ostatných kandidátov odlíši a čo je jazýčkom na váhach medzi úspešným a neúspešným kandidátom. Uvažujte pri písaní motivačného listu, ako by ste tvorili reklamu na samého seba. Neznamená to však, že to treba preháňať a že je vhodné vymenovať všetky svoje zmyselné aj nezmyselné záľuby, či máte deti, manželku, domáce zvieratá, kde radi dovolenkujete, či uvádzať opis toho, ako vyzeráte.

Vzhľad

Pre motivačný list by malo platiť „pravidlo jednej strany“, preto je vhodné byť stručný, jasný a výstižný. Životopis a motivačný list je vhodné zladiť do rovnakého designu, s rovnakým písmom a prehľadným členením. Text by mal byť rovnomerne pokrývajúci celú stranu (napr. nenechať na konci strany 10cm bieleho priestoru), zarovnaný do bloku a bez gramatických chýb.

Šablóny

Vyskúšajte našu bezplatnú alebo jednu z prémiových šablón.

Životopis šablónaZADARMOVyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť

Hlavička a oslovenie

Určite by ste mali venovať pozornosť detailom ako sú hlavička obsahujúca vaše meno a kontaktné údaje, názov a adresu spoločnosti, ktorej budete motivačný list spolu s ostatnými podkladmi zasielať, miesto a dátum. Oslovenie by malo byť presné, teda to, ktoré bolo uvedené ako kontakt pri pracovnej ponuke.

Príklady oslovenia:
 • Vážený pán Halász ...
 • Vážený zástupca / Vážená zástupkyňa personálneho oddelenia ...
 • Vážený zástupca / Vážená zástupkyňa spoločnosti X ...

Keďže motivačný list je listom formálnym, je vhodné vyhýbať sa emočne podfarbeným alebo kamarátskym osloveniam ako:

Nevhodné oslovenia:
 • Dobrý deň pani Nová ...
 • Milá spoločnosť X ...

Členenie textu

Text by mal byť zložený minimálne z 3 častí a to:

 • Úvod
 • Jadro
 • Záver

Môžete však použiť aj viac prehľadné členenie, kde jadro textu rozdelíte na 3-5 kratších odstavcov, ktoré budú dlhé približne 1-3 vety. Toto členenie dáva priestor pre podrobnejšie venovanie sa rozličným informáciám bez toho, aby to narušilo plynulosť čítaného textu.

 • Úvod
 • Jadro – Odstavec 1
 • Jadro – Odstavec 2
 • Jadro – Odstavec 3
 • Záver

Au Revoir!

Pri pozdrave, rovnako ako pri oslovení, nie je vhodné uvádzať vety ako: Teším sa na stretnutie, Dovidenia, Ďakujem, Zbohom. Najelegantnejším riešením je: S pozdravom, ....

TIPY

Stiahnuté, prepísané, hotovo.

Ak ste niekde zachytili, že je vhodné uviesť že ste spoľahlivý, zodpovedný a tímový hráč, ušetrite čas sebe aj recruiterovi a radšej tento overený recept vynechajte. Z textu by malo byť cítiť vašu osobnosť, skutočný záujem a mal by vyvolať v recruiterovi pocit, že by sa chcel s vami stretnúť aj na pracovnom pohovore. Nesťahujte a neprepisujte vzory len v hlavičkách, inšpirovať sa pomôže, no mali by ste to byť autentický vy. Niektorí však mávajú aj slabšie dni a k recruiterom sa niekedy dostanú aj motivačné listy s hlavičkou inej spoločnosti, preto pozor.

Súčasť kolektívu

Veľkú rolu pri výbere zamestnancov nezohrávajú už len vzdelanie či skúsenosti. V mnohých spoločnostiach prešli z výberu zamestnancov na výber kolegov. Pri výbere kandidátov sa preto sústredia aj na emocionálnu inteligenciu či osobnostné črty. Hľadajú ľudí vhodných pre ich firemnú kultúru u ktorých je predpoklad, že chémia zafunguje a to sa o vás zo životopisu nedozvedia.

Byť či nebyť? Dôležitejšou otázkou je, kto som.

Motivačný list by mal byť písaný pre konkrétnu pozíciu, spoločnosť, či projekt a mal by dať odpovede na otázky ako:
Kto som? Čo viem? Prečo sa o pozíciu uchádzam? Čo prinášam a ponúkam? Prečo ja? Prečo teraz? Prečo práve spoločnosť X?

Čokoľvek môže zavážiť

V ideálnom svete poznáte spoločnosť, pre ktorú motivačný list píšete. Ak nie, pomôže si o nej niečo naštudovať. Môžete nadviazať na čokoľvek čo vás zaujme na webovej stránke, profile firmy na sociálnych sieťach či v médiách. Môžete uviesť v akých hodnotách spoločnosti sa vidíte, prípade prečo ste „najvhodnejší kandidát“, no podporte to krátkym príkladom z predchádzajúcej praxe. Ak ste absolvent alebo ste doposiaľ v danej oblasti nepracovali, chýbajúcu skúsenosť vyvážte ponukou odhodlania, snahy, aktivity, či zápalu pre prácu, projekt, spoločnosť, myšlienku.

Čo do motivačného listu nepatrí?

Predstavy o mzde (dnes sa už uvádza pri pracovných ponukách) či pracovnom čase, záujem o finančné či nefinančné benefity. Tieto témy je vhodné otvoriť až na prípadnom pracovnom pohovore. Rovnako v motivačnom liste neuvádzajte nepravdivé informácie, neprikrášľujte svoje skúsenosti. Nevhodné je zmieňovať negatívnym spôsobom svojich bývalých zamestnávateľov, či ich priam ohovárať (bez ohľadu na to, aká pravda to je).

Pomohli sme ? Dajte o nás vedieť aj ďalším!
Autor článku:
Lenka Jusko
HR špecialista & Recruiter

Som Lenka. Humanitné odbory ma zaujímali už od strednej školy, preto som sa rozhodla venovať sa na bakalárskom stupni Manažmentu ľudských zdrojov, na inžinierskom stupni Ekonomike a manažmente malých a stredných podnikov. Neskôr som si rozšírila vedomosti profesijným štúdiom Executive MBA. Už počas štúdia na vysokej škole som pracovala v personálnej agentúre ako administrátor a recruiter. Veľa som sa o HR v praxi naučila v špecifických oblastiach, v ktorých pôsobili moji ďalší zamestnávatelia, a to súkromný poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby a neskôr IT spoločnosť. Inak som najmä z mäsa a kostí, spokojná manželka, mama, patrí ku nám aj pes a kocúr, energiou ma nabíja najmä čerstvý vzduch a príroda. Verím v „Change your thoughts and you change your world.“