Ako prebieha pracovný pohovor

Lenka Jusko

Javisko - všetky oči sa upierajú na vás, potíte sa pod svetlami reflektorov. Taký pocit môže v nás vyvolať predstava pracovného pohovoru. Skúste však o pohovore rozmýšľať ako o príležitosti prezentovať sa. Žiadne dva pohovory nie sú identické. Ak ste sa však na pohovor svedomito pripravili teoreticky aj prakticky a rovnako ste si pripravili odpovede na najčastejšie kladené otázky, nemáte sa čoho báť. Zanecháte dobrý dojem a zvýšite svoje šance na prijatie do zamestnania.

Ako prebieha pracovný pohovor

Naplánujte si príchod cca 10-15 minút pred dohodnutým termínom pracovného pohovoru. Pracovné pohovory sa zvyčaje konajú v priestoroch spoločnosti. Po príchode môžete byť požiadaní (recepčnou, sekretárkou, alebo iným zamestnancom) aby ste sa usadili a počkali. Časová rezerva vám poskytne dostatok času na navštívenie toalety, úpravu vlasov či šiat, pokojne sa predýchať a počkať na osobu, s ktorou máte stretnutie dohodnuté (napr. recruiter). Vidíte ho prichádzať ráznym krokom s papiermi v rukách. Čo teraz? Naberte odvahu, na pohovor by vás predsa nepozvali, ak by si mysleli, že nie ste perspektívny kandidát.

Nezabudnite si vypnúť telefón (alebo aspoň stlmiť zvonenia), prípadne ho prepnúť do letového režimu!

Pitný režim v lete, v zime, na pohovore

Prvé minúty pohovoru sú zväčša neformálnejšie. Aký ste mali doposiaľ deň, či ste nemali problém nájsť sídlo spoločnosti, alebo zaparkovať. Odpovedajte pokojne a neutrálne. Takéto rozhovory poznáme pod názvom „smalltalk“. Je to rozhovor na témy každodenného života, je spontánny a v hovorom jazyku, neexistujú preto žiadne formálne pravidlá. Najvďačnejšia a nesmrteľná smalltalk-ová téma je počasie. Zažívame ho všetci a nikto z nás s tým nevie nič urobiť. Umenie smalltalk-u nie je raketovou vedou, dá sa naučiť. Elegantne prelomíte ľady a zanecháte pozitívny (prvý) dojem.

Vo väčšine spoločností vám po príchode alebo začiatkom pohovoru ponúknu vodu, kávu, alebo čaj. Niečo z ponúkaných by ste si vybrať mali, budete pôsobiť uvoľnenejšie, a zároveň budete mať po ruke tekutinu, ak by vám vyschlo v hrdle. Počas pitia budete mať taktiež chvíľku vydýchnuť a usporiadať si myšlienky.

V prípade kávy alebo čaju sa môže stať, že priveľmi rozptýlia vašu pozornosť. Budete čakať na ideálnu teplotu nápoja, miešanie lyžičkou môže byť rušivé pre druhú stranu a koniec koncov aj pre vás. Najistejšou voľbou je vždy voda, ale proti gustu ...

Čo sa deje najčastejšie?

Väčšina pohovorov sú jeden na jedného. Môžete sa teda stretnúť s recruiterom, tímlídrom, nadriadeným pre danú pozíciu, manažérom, majiteľom spoločnosti, alebo zamestnancom, ktorého zamestnávateľ na to poverí.

Zvykom je predstavenie sa zástupcu zamestnávateľa (napr. recruitera), upresnenie svojej pozície či náplne práce v spoločnosti a o spoločnosti samotnej. Hlavnou časťou pohovoru však budú konkrétne otázky zamerané na vás, ktoré posúdia, či ste ten, koho hľadajú.

Trvanie pohovoru je individuálne, kdekoľvek v rozsahu od pol hodiny do hodiny, alebo dlhšie. Následne pravdepodobne dostanete priestor pre svoje otázky. Toto je vaša príležitosť klásť otázky o spoločnosti a samotnej pozícii, ktoré vám do tohto bodu zodpovedané neboli. Vďaka poctivej príprave môžete aj v tejto časti pohovoru vzbudiť pozitívny záujem. Pohovor je zároveň aj vašou šancou zistiť, či je práca pre vás naozaj vhodná, a preto sa pokojne pýtajte.

Ďalšie formy pracovných pohovorov

Tento text sa venuje najčastejšej forme pohovorov, teda jeden na jedného (jeden zástupca zamestnávateľa v rozhovore s jedným kandidátom). Existujú však aj iné typy pracovných pohovorov, s ktorými sa môžete stretnúť.

Telefonický pohovor

Telefonický pohovor slúži obyčajne ako skríning aby spoločnosť zistila, či ste skutočne vhodným kandidátom pre komplexný pohovor. Na telefonický pohovor sa dá pripraviť podobne ako na osobný, zopár tipov ste si mohli prečítať tu.

Skype pohovor

Video pohovory cez Skype posúvajú telefonický skríning na vyššiu úroveň a pre mnohé spoločnosti sa stávajú pravidelnou súčasťou výberových procesov. Nezabudnite na kontrolu techniky (mikrofón, kamera, slúchadlá), rovnako si zaistite ticho a pokoj, vhodné oblečenie a nezabudnite na ponožky na posteli a krabicu od dojedenej pizze za vami :)

Skupinové pohovory

Jedným typom skupinového pohovoru je taký, v ktorom napr. jeden recruiter vedie pohovor súčasne s vami a ďalšími uchádzačmi. V tomto scenári môžu byť všetci kandidáti požiadaní, aby odpovedali na rovnaké otázky, alebo sa vás v rámci jedného bloku budú každého pýtať otázky rozličné. Niekedy môžete byť oslovení, aby ste ako tím vyriešili vzorové úlohy alebo prípadové štúdie.

Ďalším typom skupinového pohovoru je ten, v ktorom sa za spoločnosť zúčastní viac ako jeden zástupca, či už aktívne alebo pasívne. Môžu sa v pýtaní otázok aktívne striedať, alebo bude každý čakať na priestor pre svoj blok otázok, prípadne bude niekto z nich len prísediaci a bude počúvať.

Prípadové štúdie

Prípadové štúdie (praktické úlohy) sú špecifickým formátom, ktoré boli kedysi výlučne doménou konzultačných a obchodných spoločností, dnes sa objavujú naprieč celým hospodárstvom od IT až po mimovládne organizácie. Úloha môže znieť aj „Koľko futbalových lôpt sa zmestí do Airbus A380?“

Pohovory na veľtrhoch práce

Nové pracovné príležitosti môžete hľadať aj na veľtrhoch práce a kariérnych dňoch. Pripravte sa však na improvizované pohovory, počas ktorých budete mať cca 10 minút na to, aby ste sa predali náborovému pracovníkovi. Pri obsadzovaní technických pozícií (napr. operátor výroby, vodič VZV, zvárač) vás môžu osobne krátko vyspovedať, ak ste osobnostne vhodný kandidát a spĺňate aj odborné predpoklady, môžu vás následne kontaktovať už s konkrétnou pracovnou ponukou. Niekedy je toto stretnutie vstupenkou na komplexný osobný pohovor.

Assessment center (AC)

Úlohou AC je testovanie schopností a zručností súčasných zamestnancov a kandidátov o prijatie do zamestnania. Úlohy skúmajú osobnostné charakteristiky, schopnosť pracovať samostatne, schopnosť pracovať v tíme, prácu v časovom strese s nekompletnými informáciami, zisťujú potreby budúceho vzdelávania a tréningov. Testovanie simuluje úlohy, s ktorými sa jednotlivec môže pri výkone práce na konkrétnej pozícií stretnúť najčastejšie. Súčasťou AC je aj sebahodnotenie, ktoré je súčasťou súhrnnej konečnej správy.

Sme na konci

Ku koncu pohovoru nezabudnite ukázať svoju spokojnosť, najmä ak s pohovorom prejaví spokojnosť druhá strana. Nebuďte však priveľmi zvedaví a nepýtajte sa recruitera, aký dojem z vás má. Neočakávajte ani, že vám na mieste ihneď dajú stanovisko, či ste vo výberovom konaní uspeli. Ak vám však sami nepovedia, kedy môžete očakávať spätnú väzbu, neváhajte a opýtajte sa na to pred odchodom.

Poďakujte sa za rozhovor a čas ktorý vám venovali.

Poďakujte sa za rozhovor a čas ktorý vám venovali. Ak sa budete lúčiť s úctou, poistíte si zanechanie pozitívneho dojmu. Usmejte sa a vykročte z miestnosti sebavedomo, aj keď práve nemáte zo seba najlepší pocit.

Čo sa deje po pohovore?

V dňoch nasledujúcich po pohovore je čas, aby sa recruiter (alebo ktokoľvek iný zapojený do procesu prijímania zamestnancov) rozhodol, či ste pre danú pozíciu najvhodnejší. Je to taktiež čas pre vás pokojne pouvažovať, či informácie o pracovnej pozícií a podmienky práce sú pre vás prijateľné.

„Áno“ alebo „nie“ poskytuje väčšina zamestnávateľov do jedného alebo dvoch týždňov, aj keď niektoré spoločnosti reagujú ešte dlhšie (najmä ak vedú pohovory počas dlhšieho časového obdobia, alebo výberové konanie zahŕňa niekoľko kôl). Niektoré spoločnosti, žiaľ spätné väzby nedávajú.

Ak sa dostanete do finálneho výberu medzi vami a iným kandidátom, môžu vás požiadať o ďalšie osobné stretnutie, aby si vyjasnili postoj.

Pamätajte, že žiaden pohovor nie je strata času, aj keď ste prácu nezískali alebo ste sa rozhodli, že ponuka práce nie je pre vás vhodná alebo akceptovateľná. Skúsenosť je neprenosná. Každý pohovor vám môže slúžiť na ujasnenie si, aký typ spoločností a pracovných pozícií by vám vyhovovali najviac.

Pomohli sme ? Dajte o nás vedieť aj ďalším!
Autor článku:
Lenka Jusko
HR špecialista & Recruiter

Som Lenka. Humanitné odbory ma zaujímali už od strednej školy, preto som sa rozhodla venovať sa na bakalárskom stupni Manažmentu ľudských zdrojov, na inžinierskom stupni Ekonomike a manažmente malých a stredných podnikov. Neskôr som si rozšírila vedomosti profesijným štúdiom Executive MBA. Už počas štúdia na vysokej škole som pracovala v personálnej agentúre ako administrátor a recruiter. Veľa som sa o HR v praxi naučila v špecifických oblastiach, v ktorých pôsobili moji ďalší zamestnávatelia, a to súkromný poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby a neskôr IT spoločnosť. Inak som najmä z mäsa a kostí, spokojná manželka, mama, patrí ku nám aj pes a kocúr, energiou ma nabíja najmä čerstvý vzduch a príroda. Verím v „Change your thoughts and you change your world.“