Hľadanie zamestnania vo veku 55+

Lenka Jusko

So zvyšujúcim sa vekom odchodu do dôchodku, starnutím populácie naprieč krajinami starého kontinentu a vyšším priemerným vekom zamestnancov sa musia zamestnanci a rovnako aj zamestnávatelia pripraviť na nové výzvy a hľadanie uplatnení pre starších zamestnancov. Hľadanie si zamestnania vo vyššom veku čaká s najväčšou pravdepodobnosťou raz aj nás, mladšiu generáciu. Poďme sa pozrieť, čo sa nám možno zíde do budúcna a čo môžu starší kandidáti aplikovať už dnes.

Hľadanie zamestnania vo veku 55+

Priemerná miera zamestnanosti obyvateľov vo vekovej skupine 55-64 rokov sa pohybuje na Slovensku okolo 52%.

Priemerná miera zamestnanosti seniornejších obyvateľov v európskej 28-čke vo vekovej skupine 55-64 rokov je pomerne vysoká a to 58%, na Slovensku sa pohybuje okolo 52%. Na druhej strane v prípade straty zamestnania možnosť opätovne uspieť a uplatniť sa na trhu práce sa výrazne znižuje. Ak sa to takýmto nezamestnaným podarí, mnoho krát ide skôr o prácu v iných a menej atraktívnych odvetviach, na pomocných pozíciách, prípadne na kratší pracovný čas. Niektorí zamestnávatelia sa v skutočnosti vyhýbajú prijímať a zamestnávať staršie vekové kategórie, ktoré považujú potenciálne za drahé, menej odolné, chorľavejšie, či s nízkou mierou motivácie.

Viac či menej priama diskriminácia na základe veku môže sťažiť hľadanie nového zamestnania, no uchádzači o zamestnanie z vekovej skupiny 55+ môžu tiež výrazne oslabiť svoje šance na úspech pre opakovanie štandardných chýb. Skúste ich napraviť skôr, ako vás budú stáť ďalšiu pracovnú príležitosť.

Tí, ktorí majú tendenciu hádzať flintu do žita a odovzdať sa svojmu osudu by si mali uvedomiť, že úspech záleží do veľkej miery aj od nich. Zákonník práce zakazuje diskrimináciu uchádzačov o zamestnanie na základe veku, pohlavia, pôvodu či náboženstva. Hľadanie zamestnania vo vyššom veku sa teda po legislatívnej a technickej stránke nelíši od 30 či 40-ročných uchádzačov. Staršie ročníky by sa mali viac zamerať na odstránenie zastaraných formulácií a výrazov. Sekretárka sa dnes volá asistentka, direktor je manažér, porada je meeting a upratovačka je chyžná.

Fotografia v životopise je samostatnou kapitolou pri hľadaní zamestnania vo vyššom veku. Zabudnite na historické zaprášené fotografie. Odporúča sa fotografiu do životopisu dať, čo je lepšie ako sa skrývať sa a nechať personalistov, aby si vás len predstavovali. Nechajte sa odfotiť profesionálne, s jemným úsmevom, či už priamo na perách, alebo nech sa vám smejú aspoň oči. Bude to vysielať pozitívne emócie a personalisti si vás jednoduchšie predstavia ako milého, snaživého, pozitívneho a energického človeka, ktorý ešte nie je „do starého železa“.

Tipy pre vás:

1. Aktivita

Nečakajte, že si práca nájde vás. Urobte si prehľad možných zamestnávateľov vo vašom okolí, v odvetvia v ktorých by ste radi pôsobili, majte pripravený aktualizovaný profesný životopis, ktorý bude prehľadný a bude obsahovať len skutočne relevantné informácie z vašej pracovnej minulosti.

Šablóny

Vyskúšajte našu bezplatnú alebo jednu z prémiových šablón.

Životopis šablónaZADARMOVyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť

2. Pripravte sa na kompromisy

Úspešní budú iba tí, ktorí budú ochotní opustiť svoju komfortnú zónu a pristáť na kompromisy a mierny odklon od svojich očakávaní. Koniec koncov, konfrontácia očakávaní s realitou nás sprevádza už aj v mladšom pracovnom veku.

3. Jednou z možností pomoci je ÚPSVaR

Zamestnanci ÚPSVaR majú priebežne prehľad o spoločnostiach vo vašom okolí , ktoré hľadajú najmä zamestnancov s hodnotnými skúsenosťami. Požiadajte ich o konzultáciu a radu, môžete tak zvýšiť svoje šance na interakciu iba so zamestnávateľmi, ktorí radi pracujú so staršími pracovníkmi. Úrady práce ponúkajú aj možnosti kariérneho poradenstva, či pomoc pri príprave potrebných dokumentov a podkladov, ktoré môžete pri hľadaní zamestnania potrebovať.

4. Nerobte z veku väčší problém, akým je

Vek je iba číslo

Nedávajte problematiku svojho vyššieho veku do popredia motivačného listu, či priamo na pracovnom pohovore. Váš vek nie je slabosť, ale biologická realita. Prezentujte sa ako dynamický a „duchom mladý“ človek. Dôležitá je vaša vnútorná energia a to, že ste stále schopný učiť sa novým veciam aj od mladších kolegov.

5. Zamerajte sa na svoje skúsenosti a úspechy

Vašim najväčším aktívom a potenciálom pre zamestnávateľa je vaša dlhoročná profesionálna skúsenosť. Skúsenosti sú neprenosné a v mnohých profesiách sú dôležitejšie, ako nízky vekový priemer zamestnancov. Musíte však rátať s tým, že okrem svojich vedomostí a pracovných skúseností sa budete možno musieť priučiť novým postupom či technológiám.

6. Buďte online

Áno, sociálne siete sú skôr doménou mladších ročníkov, ale požiadajte niekoho zorientovaného o pomoc pri príprave profilu na pracovnej sieti LinkedIn a využite príležitosť byť tam viditeľný a k dispozícií.

A ako je to s motivačným listom či pracovným pohovorom?

Čo by malo byť v motivačnom liste? Skúsenosti, sebavedomie, motivácia, odhodlanie a ochota učiť sa. Upozornite na posledné kurzy profesionálneho rozvoja, aby ste preukázali, že ste odborne aktuálny.

Na pracovnom pohovore sa prezentujte s dôverou a vysielajte signály ochoty učiť sa a byť angažovaný. Pripravte si mladistvý, no vhodný a slušiaci odev. Vyzdvihnite najmä svoje profesionálne úspechy a skúsenosti. Hlavne sa však neospravedlňujte za svoj vek!

Skutočnosťou pracovného trhu dnešných dní je menej príležitostí pre kandidátov vo vyššom veku. Veľa ovplyvňuje aj to, v ktorej časti Slovenska si prácu hľadáte. Pokúste sa ale myslieť pozitívne a rozmýšľajte o svojom veku ako o výhode. Držíme palce!

Pomohli sme ? Dajte o nás vedieť aj ďalším!
Autor článku:
Lenka Jusko
HR špecialista & Recruiter

Som Lenka. Humanitné odbory ma zaujímali už od strednej školy, preto som sa rozhodla venovať sa na bakalárskom stupni Manažmentu ľudských zdrojov, na inžinierskom stupni Ekonomike a manažmente malých a stredných podnikov. Neskôr som si rozšírila vedomosti profesijným štúdiom Executive MBA. Už počas štúdia na vysokej škole som pracovala v personálnej agentúre ako administrátor a recruiter. Veľa som sa o HR v praxi naučila v špecifických oblastiach, v ktorých pôsobili moji ďalší zamestnávatelia, a to súkromný poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby a neskôr IT spoločnosť. Inak som najmä z mäsa a kostí, spokojná manželka, mama, patrí ku nám aj pes a kocúr, energiou ma nabíja najmä čerstvý vzduch a príroda. Verím v „Change your thoughts and you change your world.“