Otázky - nevhodné, najčastejšie a tie, ktoré sa môžete na pohovore pýtať vy

Lenka Jusko

Nevhodné otázky

Začnime tými, ktoré sú nevhodné a v skutočnosti by nemali mať na pracovnom pohovore miesto. Hovoria o neprofesionalite personalistu. Navyše niektoré z otázok zákon považuje za diskriminačné a neprípustné. Pracovný pohovor nie je röntgenové vyšetrenie a to, ako do vás vidí potenciálny zamestnávateľ, by malo mať svoje hranice.

Otázky na pohovore

Prehľad oblastí, na ktoré by sa vás pýtať nemali:

 • Otázky týkajúce sa náboženstva, viery, sexuálnej orientácie;
 • Otázky týkajúce sa manželstva, rodinného stavu, detí, túžby mať deti, partnerstvá;
 • Otázka tehotenstva;
 • Otázka zdravia;
 • Otázka dlhov alebo finančnej situácie;
 • Otázka o členstve v odboroch, stranách alebo združeniach.

Ako sa vysporiadať s otázkami, ktoré prenikajú do vašej osobnej sféry? Pokúste sa zostať v pokoji. Stručne zvážte, či by otázka mohla byť pre danú pracovnú pozíciu relevantná. Ak to tak nie je, máte na výber z niekoľkých možností: môžete upozorniť osobu, s ktorou hovoríte, na nevhodnosť otázky, alebo odmietnuť odpovedať na otázku, prípade odpovedať na otázku: pravdivo, alebo v tomto prípade aj nepravdivo. Elegantná a diplomatická odpoveď je: „Rád by som venoval tento čas mojim pracovným skúsenostiam a zručnostiam, ktoré by mohli byť prínosom pre vašu spoločnosť“.

Príklad:

Otázka: „Plánujete v dohľadnej budúcnosti deti?“ Je to zjavne nevhodná otázka. Ak naozaj chcete mať deti v nie príliš vzdialenej budúcnosti, môžete odpovedať niekoľkými spôsobmi:

Vecná odpoveď: „V tejto súvislosti nemám čo skrývať, avšak myslím si, že pre potreby výberového konania sa nemusia riešiť otázky, ktoré sa týkajú môjho súkromného života.“

Humorná odpoveď: „Nevedela som, že je to požiadavka na túto pracovnú pozíciu. Prehliadla som tento bod v inzerovaných požiadavkách?“

Čestná odpoveď: „V súčasnosti nie, ale o pár rokov to nevylučujem.“

Nečestná odpoveď: „Moja kariéra je pre mňa dôležitejšia ako deti, a preto sú moje profesionálne ciele na prvom mieste."

Najčastejšie otázky

Pracovný pohovor slúži na vzájomné spoznávanie kandidáta a spoločnosti. Personalista chce spoznať osobnostný profil kandidáta. Kandidát má tiež možnosť lepšie spoznať spoločnosť. Životopis naplnený informáciami o vás už čítali, teraz vás chcú lepšie spoznať. Príprava na najčastejšie kladené otázky na pracovných pohovoroch môže často ovplyvniť vaše šance.

Jedným z najlepších spôsobov, ako sa nenechať zaskočiť, je pripraviť sa.

Váš stres a nervozita na pracovnom pohovore môžu pokaziť vyhliadky na vysnívanú prácu. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa nenechať zaskočiť, je pripraviť sa. Niektoré z otázok sa objavujú tak často, že si môžete vopred pripraviť svoju „neodolateľnú“ odpoveď. Precvičte si odpovede pred zrkadlom, alebo požiadajte priateľa alebo člena rodiny, aby si vypočul vaše odpovede na nasledujúce otázky.

Príklady otázok zameraných na pracovné skúsenosti, pôsobenie v kolektívoch a úspechy

 • Čo by o vás povedali vaši podriadení?
 • Aké boli silné a slabé stránky vašich nadriadených?
 • Ak by som teraz zavolal vášmu nadriadenému a opýtal som sa ho, v akej oblasti by ste sa mohli zlepšiť, čo by povedal?
 • Čo sa vám na práci v tomto odvetví páči najviac?
 • Ste ochotný pracovať nad rámec pracovnej doby?
 • Čo by ste chceli dosiahnuť počas prvých 30 dní / 60 dní / 90 dní na tejto pozícií?
 • Nestihli ste niekedy pracovný deadline, ako ste to riešili?
 • Preveďte nás vašimi pracovnými skúsenosťami uvedenými v životopise.
 • Prečo by sme vás mali zamestnať?
 • Ste ochotný pracovať cez sviatky a víkendy?
 • Ako by ste komunikovali s nahnevaným alebo rozzúreným zákazníkom?
 • Aké sú vaše kariérne ciele?
 • Ako by charakterizovali kolegovia spoluprácu s vami?
 • Kedy je z vašej strany možný nástup?
 • Vo vašom životopise sú časové medzery: Čo ste robili medzi prácou X a prácou Y?
 • Aké sú tri veci, ktoré by váš bývalý nadriadený chcel, aby ste vylepšili?
 • Pracujete radšej v tíme alebo samostatne?
 • Ako dlho si v súčasnosti hľadáte prácu a prečo?
 • Ste v tejto dobe zaradený aj do iných výberových konaní?

Príklady otázok zamerané na vašu motiváciu a osobnostné črty

 • Ako pracujete pod tlakom?
 • Ako sa viete vysporiadať so zmenami?
 • Čo Vás motivuje?
 • Kto je Váš mentor?
 • Kto je Vaším vzorom?
 • Čo vás ráno postaví na nohy a naštartuje?
 • Povedzte nám niečo o sebe, čo sme sa nemohli dozvedieť zo životopisu.
 • Povedzte nám niečo o sebe.
 • Aké sú vaše silné stránky?
 • Aké sú vaše slabé stránky?
 • Máte nejaký zlozvyk, ktorý by bol pre niekoho iného pozitívom?
 • Ako si predstavujete svoju vysnívanú prácu?
 • Povedzte nám o vašom úspechu, na ktorý ste najviac hrdý.
 • Ako sa vyrovnávate s chybami, kritikou a neúspechmi?
 • Kde sa vidíte o 5 rokov? 10 rokov?
 • Čo nám viete ponúknuť, čo ostatní kandidáti nie?
 • Ste pripravený sa pre pracovnú príležitosť presťahovať?
 • Ste ochotný cestovať (služobné cesty)?
 • Prečo chcete zmeniť zamestnanie?

Príklady otázok týkajúcich sa zamestnávateľa

 • Čo viete o našej spoločnosti?
 • Poznáte konkurentov našej spoločnosti?
 • Ako ste sa dozvedeli o tejto pracovnej ponuke?
 • Aké je meno CEO našej spoločnosti?
 • Prečo sa uchádzate o pracovnú pozíciu u nás?
 • Na aké otázky som sa vás ešte nepýtal a mal by som?
 • Máte otázky týkajúce sa pracovnej pozície alebo spoločnosti?

Príklady otázok bez správnej odpovede

Personalisti sa radi pýtajú otázky, na ktoré často nie je dôležitá samotná odpoveď. Zaujíma ich spôsob, akým rozmýšľame a reagujeme. Otázky môžu dokonca byť aj úplne nesúvisiace s prácou. Prekvapiť by vás nemali ani praktické a technické úlohy zamerané na zručnosť, ak sa uchádzate o pozíciu technického zamerania.

 • Ak by ste mohli okamžite zmeniť niečo na svojej osobnosti, čo by to bolo?
 • Aká bola posledná kniha, ktorú ste čítali vo voľnom čase?
 • Ste vodca alebo nasledovník?
 • Aký je váš postoj k možnosti zvierat na pracovisku?
 • Aké sú vaše záľuby?
 • Aký je váš obľúbený web?
 • Čo vás zvykne znepokojovať?
 • Aké je vaše obľúbené zviera?
 • Ako nosíte poukladané peniaze a karty v peňaženke?
 • Ako by ste niekoho prepustili zo zamestnania?
 • Povedzte nám o najväčšej chybe, ktorú ste urobili.
 • Povedzte nám nejaký vtip.

Behaviorálne otázky

Behaviorálne otázky sú také, ktoré od kandidáta vyžadujú odpovedať na otázky opisom konkrétnych situácii v ktorých sa nachádzal, keď musel použiť určitú zručnosť alebo schopnosť. Odpovede by mali poskytovať overiteľný a konkrétny dôkaz o tom, ako ste riešili problémy v minulosti. Je to spôsob ako preukázať , čo ste schopní urobiť v budúcnosti pre tohto potenciálneho zamestnávateľa na základe doterajších pracovných výsledkov.

 • Opíšte nám situáciu, keď ste museli rýchlo urobiť dôležité rozhodnutie. O čom ste sa rozhodovali? Aké boli výsledky?
 • V akej pracovnej situácií ste sa zachovali ako skutočný tímový hráč?
 • Boli ste niekedy v pracovnej situácii, ktorá bola eticky sporná? Čo ste robili?
 • Pracovali ste niekedy na projekte, ktorý sa musel počas realizácie drasticky meniť? Prečo? Ako ste sa s tým vyrovnali?
 • Uveďte nám príklad problému s ktorým ste sa v práci stretli a ktorý ste vyriešiť kreatívne.
 • Opíšte nám skúsenosť, keď ste museli úzko spolupracovať s niekým, ktorého osobnosť bola veľmi odlišná od vašej, prípadne vám bol nesympatický.
 • Popíšte nám situáciu, kedy ste nesúhlasili so svojím nadriadeným.
 • Povedzte nám, ako ste sa domáhali získania informácie od kolegu, ktorý vašu požiadavku nepovažoval za prioritu a nereagoval.
 • Uveďte nám príklad, kedy ste prekročili rámec na vás kladených požiadaviek na projekt, na ktorom ste pracovali.

Pýtajte sa vy

Pri dôkladnej príprave na pracovný pohovor sa nám vynárajú otázky, na ktoré by sme chceli poznať odpovede. Kladenie otázok smerom k spoločnosti si vyžaduje citlivosť. Uvidíte však, že sa o spoločnosti môžete dozvedieť veľa. O otázkach uvažuje vždy vopred a premýšľajte, ako by ste mohli danou otázkou ovplyvniť postoj potenciálneho zamestnávateľa. Pýtajte sa vždy až na záver pohovoru. Keď dostanete priestor, môžete sa personalistu opýtať aj takéto otázky:

 • Plánuje vaša spoločnosť čoskoro uviesť na trh nové produkty alebo služby?
 • Ako ovplyvňujú spoločnosť súčasné výzvy v priemysle?
 • Aký je percentuálny podiel mužov a žien v spoločnosti?
 • Ako sa spoločnosť v rámci svojich možností snaží znižovať environmentálnu záťaž?
 • Prečo je pozícia o ktorú sa uchádzam v súčasnosti neobsadená?
 • Je možné obzrieť si priestory kde sa práca vykonáva?
 • Mohli by ste ma oboznámiť s organizačnou štruktúrou oddelenia, pod ktoré patrí táto pracovná pozícia?
 • Ktoré úlohy a kompetencie majú podľa vášho názoru pre túto pozíciu najvyššiu prioritu?
 • Ako prebieha prvý deň zamestnanca na pracovisku?
 • Ako dlho trvá zaškolenie a kto ním prevádza nového zamestnanca?
 • Aké sú možnosti odborného a osobnostného rozvoja na tejto pozícii?
 • Sú nejaké znalosti, ktoré by som si mal pred nástupom doplniť?
 • Kedy môžem očakávať spätnú väzbu na dnešné stretnutie, prípadne informácie o ďalšom postupe?

Prajeme správne otázky a správne odpovede!

Pomohli sme ? Dajte o nás vedieť aj ďalším!
Autor článku:
Lenka Jusko
HR špecialista & Recruiter

Som Lenka. Humanitné odbory ma zaujímali už od strednej školy, preto som sa rozhodla venovať sa na bakalárskom stupni Manažmentu ľudských zdrojov, na inžinierskom stupni Ekonomike a manažmente malých a stredných podnikov. Neskôr som si rozšírila vedomosti profesijným štúdiom Executive MBA. Už počas štúdia na vysokej škole som pracovala v personálnej agentúre ako administrátor a recruiter. Veľa som sa o HR v praxi naučila v špecifických oblastiach, v ktorých pôsobili moji ďalší zamestnávatelia, a to súkromný poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby a neskôr IT spoločnosť. Inak som najmä z mäsa a kostí, spokojná manželka, mama, patrí ku nám aj pes a kocúr, energiou ma nabíja najmä čerstvý vzduch a príroda. Verím v „Change your thoughts and you change your world.“