Veľtrh práce – rýchle rande s pracovným trhom

Lenka Jusko

Ak práve hľadáte nové zamestnanie, alebo sa rozhliadate po príležitostiach na zmenu, upriamte svoju pozornosť na veľtrhy práce, ktorých sezóna pomaly začína. Sú platformou pre stretnutie veľkého množstva zamestnávateľov a pracovných agentúr s veľkým množstvom uchádzačov o zamestnanie v pomerne krátkom čase. Zamestnávatelia si na výstavných plochách rozložia svoje stánky, či stand-by stolíky, naaranžujú informačné letáky, reklamné predmety, cukríky a čakajú na otvorenie dverí a príval informácií chtivých záujemcov.

Veľtrh práce – rýchle rande s pracovným trhom

Nie všetky veľtrhy práce sú rovnaké. Väčšina veľtrhov práce sú všeobecné s vystavovateľmi (zamestnávateľmi) z celého spektra hospodárstva. Niektoré veľtrhy sa však zameriavajú na určitú oblasť (zdravotníctvo, IT, automotive, školstvo a vzdelávanie, a pod.), alebo sú vystavovateľmi stredné a vysoké školy, ktoré chcú takto osloviť budúcich študentov a prezentovať svoje študijné programy. Veľtrhy s určitým zameraním umožňujú zamestnávateľom zacieliť sa na konkrétne typy uchádzačov.

Aj na veľtrh práce sa treba pripraviť

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa veľtrhu práce myslite vopred na to, že by mu mala predchádzať príprava. Mali by ste si pripraviť vhodné profesionálne a pohodlné oblečenie, pozrieť si na webe organizátora zoznam vystavovateľov, prípadne plán rozmiestnenia stánkov na výstavnej ploche. No to najdôležitejšie je príprava životopisu. Buďte pripravení a vytvorte si zaujímavý životopis, ktorý upúta pozornosť a odlíši vás od ostatných. Nezabudnite si vytlačiť viacero kópií životopisov, ktoré by ste mohli spoločnostiam osobne odovzdať!

Buďte pripravení a vytvorte si zaujímavý životopis, ktorý upúta pozornosť a odlíši vás od ostatných.

Šablóny

Vyskúšajte našu bezplatnú alebo jednu z prémiových šablón.

Životopis šablónaZADARMOVyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť
Životopis šablónaPREMIUM Vyplniť

Ak nemáte úprimný záujem pracovať pre niektorú zo spoločností, ktoré sa veľtrhu zúčastňujú, riskujete stratu času a financií (cestovné), ktoré by ste mohli využiť lepšie nadväzovaním kontaktov so spoločnosťami, pre ktoré by ste skutočne pracovať chceli. Informácie, ktoré poskytnete na veľtrhu práce, môžu navyše viesť k mnohým nežiadúcim kontaktom od ľudí a spoločností, ktoré vás nezaujímajú - vrátane predajných telefonických hovorov a nevyžiadaných e-mailov.

Kladením pripravených premyslených otázok a čítaním letákov na mieste sa môžete dozvedieť veľa o produktoch alebo službách, ktoré spoločnosti ponúkajú, preto si vopred vytvorte zoznam vystavovateľov, ktorých chcete určite na veľtrhu navštíviť. Pomôže vám to získať nesprostredkovaný vlastný pocit, či je spoločnosť úspešná a rastie, alebo len „prešľapuje na trhu“.

Rastúce spoločnosti vám povedia o svojich plánoch na expanziu, nových produktoch a očakávanom náraste počtu zamestnancov. Stagnujúce spoločnosti sa budú chváliť svojím aktuálnym trhovým podielom, ziskovosťou a zákazníkmi. Výber toho, s kým by ste chceli v konverzácií pokračovať, by mal odrážať váš vlastný postoj k stabilite a riziku.

Networking

Akákoľvek príležitosť na kontakt s potenciálnymi zamestnávateľmi je užitočná. Môžete sa stretnúť so zamestnancami spoločnosti a osobne sa porozprávať o výhodách a nevýhodách ich práce, dozvedieť sa o zamestnaneckých benefitoch spoločnosti, štýle riadenia či firemnej kultúre. Môžete sa tiež oboznámiť so zamestnancami oddelenia ľudských zdrojov zodpovednými za skríning kandidátov. Takéto budovanie kontaktov nazývame networking, ktorý je dôležitou súčasťou pracovného sveta. Veľtrhy práce sú zaujímavá skúsenosť pre všetky zúčastnené strany, ako všetko v živote však majú okrem výhod aj svoje nevýhody.

Výhody

  • Veľtrhy práce sú spravidla bez návštevného poplatku, v prípade ak ste toho času evidovaný na úrade práce, môžete žiadať kompenzáciu cestovného od ÚPSVaR SR;
  • Možnosť oboznámiť sa s mnohými zamestnávateľmi v pomerne krátkom čase;
  • Príležitosť priamo sa opýtať náborových pracovníkov, čo presne ich organizácia v kandidátoch hľadá;
  • Posilnenie vašej sebadôvery pri kontakte so zamestnávateľmi;
  • Veľtrhy pracovných príležitostí sa niekedy kombinujú s inými udalosťami, ako sú napríklad prednášky, debaty, alebo semináre. Ak hľadáte nové podnety, tieto sprievodné programy môžu byť pre vás zaujímavé a užitočné.

Nevýhody

  • Ak veľtrh práce sprevádza včasná a dobre cielená reklamná a informačná kampaň, predpokladajte záujem stoviek až tisícov návštevníkov;
  • Veľtrhy majú obmedzený časový rámec. Pri vysokej návštevnosti sa vám nemusí podariť navštíviť každého zamestnávateľa, ktorý vás zaujíma;
  • Vo veľkých davoch je náročné zamestnávateľa zaujať, navyše zahltení náboroví pracovníci sa stretnú s desiatkami nádejných kandidátov denne a vaša tvár sa v dave môže stratiť;
  • Zamestnávatelia musia rýchlo posúdiť uchádzačov na základe krátkych pohovorov bez štandardnej štruktúry s minimálnym časom na prípravu. Uchádzači so silnými životopismi, no slabými seba prezentačnými schopnosťami nemusia vyniknúť, ako by mohli pri tradičnom procese uchádzania sa o zamestnanie.
Pomohli sme ? Dajte o nás vedieť aj ďalším!
Autor článku:
Lenka Jusko
HR špecialista & Recruiter

Som Lenka. Humanitné odbory ma zaujímali už od strednej školy, preto som sa rozhodla venovať sa na bakalárskom stupni Manažmentu ľudských zdrojov, na inžinierskom stupni Ekonomike a manažmente malých a stredných podnikov. Neskôr som si rozšírila vedomosti profesijným štúdiom Executive MBA. Už počas štúdia na vysokej škole som pracovala v personálnej agentúre ako administrátor a recruiter. Veľa som sa o HR v praxi naučila v špecifických oblastiach, v ktorých pôsobili moji ďalší zamestnávatelia, a to súkromný poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby a neskôr IT spoločnosť. Inak som najmä z mäsa a kostí, spokojná manželka, mama, patrí ku nám aj pes a kocúr, energiou ma nabíja najmä čerstvý vzduch a príroda. Verím v „Change your thoughts and you change your world.“