Podmienky a súkromie

 

Zmluvné podmienky ("Podmienky")

Naposledy aktualizované: 24.05.2018
 
Prečítajte si prosím pozorne tieto Zmluvné podmienky ( "Podmienky", "Zmluvné podmienky") pred tým, než použijete webovú stránku www.zivotopis-online.sk (ďalej len "služba").
 
Váš prístup k Službe a používanie tejto služby je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, užívateľov a ďalších, ktorí pristupujú k službe alebo ju využívajú.
 
Prístupom k tejto službe vyjadrujete súhlas s tým, že budete dodržiavať tieto podmienky.
 

Odkazy na iné webové stránky

 
Naša služba môže obsahovať linky na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastníme alebo nespravujeme.
 
Zivotopis-online.sk nemá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webových stránok alebo služieb tretích strán. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany súkromia webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.
 

Obsah

 
Ste výlučne zodpovední za všetok obsah, ktorý vytvárate pomocou našich služieb.
 

Poplatky, platby a vrátenie peňazí

 
Prevádzkovateľ zivotopis-online.sk si vyhradzuje právo vyžadovať poplatky za platbu alebo predplatné za niektoré z našich služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke Cenník.
 
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 
- bezhotovostne platobnou kartou
- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal
- bezhotovostne prostredníctvom SMS správy
 
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 
Všetky poplatky sú nenávratné, s výnimkou podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach použitia, v osobitných podmienkach alebo v zákonných podmienkach.
 

Zmeny

 
Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia podstatná, pokúsime sa pred tým, než vstúpi do platnosti, upozorniť na ňu najmenej 30 dní vopred. To, čo predstavuje významnú zmenu, bude stanovený na základe vlastného uváženia.
 
Tým, že budete pokračovať v prístupe k našim službám alebo ich využívať po tom, čo tieto revízie nadobudnú platnosť, súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami.
 

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť

 
Všetky informácie sú prenášané technológiou SSL (Secure Socket Layer).
 
Informácie o vašich transakciách / kreditných kartách nie sú uložené na našich serveroch.
 
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
 
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 

Informácie, ktoré zhromažďujeme

 
- Váš životopis.
- Údaje o platbe, ako je vaše meno, e-mailová adresa, fakturačná adresa.
- Informácie o používaní webových stránok, ako sú stránky, ktoré navštívite a ktoré funkcie sa snažíte zaistiť, aby ste získali najlepšiu skúsenosť na našich webových stránkach.
 

Vaše informácie sú uložené po dobu 60 dní a to najmä z dôvodu reklamácií a možných úprav. Vaše informácie nikdy NIE SÚ poskytované tretím strnám. Ak máte záujem o odstránenie informácií pred uplynutím 60 dní, kontaktujte nás na emailovej adrese: info@zivotopis-online.sk

Cookies a ďalšie technológie

 
Cookies používame na uloženie vašich preferencií. Služby tretích strán, ktoré používame, môžu tiež používať cookies.
 

Zmeny

 
Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať.
 

Kontaktujte nás

Prevádzkovateľ
 
Ing. Tomáš Jakubčin - WEBolution
Kvetná 5287/19
08001 Prešov
Slovenská republika
IČO: 47054336
 
tel .: +421 902 101 592