Vzor motivačného listu
Dátový analytik

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš motivačný list.

Emma
KALINSKÁ

TIPY

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville

Kontakt

Senec
00421 908 573 986
kalinska.e.sc@gmail.com

TIPY

Národné centrum zdravotníckych informácií
Veronika Frídlová
Lazaretská 26 
811 09 Bratislava
04. februára 2020

Vážená pani Frídlová,

rada by som reagovala na zverejnenú pracovnú ponuku Dátový špecialista inzerovanú na www.istp.sk. V priloženom štruktúrovanom životopise si môžete prečítať zhrnutie mojich doterajších pracovných skúseností a vzdelania. Touto cestou by som sa Vám rada predstavila viac. 

Už počas štúdia na gymnáziu som obľubovala predmety, ktoré vyžadovali analytické myslenie a pozornosť, ako matematika či informatika. V poslednom ročníku štúdia som sa umiestnila na 1. mieste celoštátneho kola matematickej olympiády. Nespadala som do majority študentov, ktorí by najradšej matematiku    z povinných predmetov vylúčili. Mala som šťastie na mentorov, stredoškolských učiteľov, ktorí mi ukázali cesty, ako ďalej moju matematickú vášeň rozvíjať. Keď som zistila, že okrem všeobecnej matematiky existuje aj poistná matematika, finančná matematika, matematická štatistika, aktuárstvo, či kvantitiatívne metódy v ekonómii, vedela som, že voľba vysokej školy bude jednoznačná.

Po absolvovaní Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde som sa naučila spracúvať dáta pomocou kvantitatívnych metód a ekonometrie s využitím základov programovania a výpočtovej techniky, som ostala pôsobiť v odbore. Ako absolvent som nastúpila do bankového sektora, kde som bola zodpovedná za vývoj, implementáciu a monitoring modelov kreditného rizika. Uplynulých 7 rokov pracujem v sektore zdravotného poistenia u súkromného poskytovateľa, kde som sa najprv ako Biznis analytik a neskôr Dátový architekt podieľala na navrhovaní spôsobov spracovania a kontroly dát, deploymente zmien a poskytovaní vstupov pre CRM a BigData analýzy. Ovládam viacero programovacích jazykov a programov správy dátových modelov.

V aktuálnom zamestnaní som spokojná a práca ma napĺňa, no veľmi ma vo Vašej ponuke pre pozíciu Dátový špecialista oslovila možnosť podieľať sa na projekte tvorby elektronického zdravotníctva (e-health). Keďže sa považujem za človeka, ktorý rád rieši rébusy a vzniknuté problémy v systéme, meranie dátovej kvality, vyhodnocovanie a kontrola napĺňania pravidiel kvality dát, či riešenie rozporov referenčných údajov jednotlivých registrov,  by ma v práci veľmi motivovali.

Rada riešim úlohy samostatne ale aj v tíme, som schopná vnímať súvislosti a väzby dát a vo vedúcej pozícií ktorú aktuálne zastávam som nadobudla komunikačné, organizačné a koordinačné schopnosti. Vo voľnom čase rada riešim Sudoku, hrám s rodinou a priateľmi vedomostné spoločenské hry a pre vyvetranie hlavy od čísel si rada zabehám okolo Seneckých jazier. Nezvyčajným hobby je vedenie rodinnej kroniky a študovanie zápisov z matriky, ktoré sa týkajú mojich predkov či známych rodákov z nášho mesta.

Verím, že osobné stretnutie by Vám umožnilo zistiť, či by som bola vhodným doplnením tímu odborníkov, ktorých Národné centrum zdravotníckych informácií má. Rada by som sa pri príležitostí pohovoru viac venovala aj odbornej stránke      a prieniku mojich skúseností s Vašimi požiadavkami. 
S pozdravom,
Emma KALINSKÁ