Vzor motivačného listu
Marketingový riaditeľ

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš motivačný list.

Andrea
Kollárová

TIPY

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville

Kontakt

Nitra
0944 *** ***
***.******@gmail.com
10.09.1988

TIPY

ISMONT, s.r.o.
Strojárenská 1C
917 02 Trnava
28. septembra 2021

Vážená pani Kurilová,

Na základe ponuky, ktorú som videla uverejnenú na portáli profesia.sk a prostredníctvom Facebooku by som som chcela prejaviť záujem o pozíciu Marketingového riaditeľa.
 
Počas mojej praxe v oblasti predaja , riadenia ľudí a vzťahov s klientami som sa naučila vidieť príležitosti tam, kde ich iní nevidia. Na pozícií manažéra pôsobím viac ako 5 rokov. Moje manažérske skúsenosti sú z viacerých oblastí, preto som presvedčená, že by boli pre firmu prínosom.

Podľa môjho názoru základnými predpokladmi na správne vedenie marketingu sú jednoznačne strategické a koncepčné myslenie, dobré organizačné a komunikačné zručnosti. Mnoho firiem na Slovensku v dnešnej dobe ešte nevidí zmysel v pozícií Marketingového manažéra pričom táto pozícia je veľmi dôležitá z hľadiska propagácie značky, znalosti trhu a svojich zákazníkov.

Som pripravená pracovať samostatne, s osobitým prístupom nielen ku každému projektu, ale aj ku klientom či obchodným partnerom. Ovládam viaceré programy uvedené v životopise, mám skúsenosti v príprave a koordinácií podujatí v oblasti eventov a PR aktivít nakoľko som bola obchodnou a marketingovou riaditeľkou v spoločnosti, ktorá zastrešovala rôzne druhy eventov. Svojim pozitívnym prístupom sa staviam ku všetkým novým výzvam.

Verím, že moje doterajšie skúsenosti a osobnostné predpoklady sú to, čo v profile kandidáta hľadáte. V prípade záujmu o osobné stretnutie Vám rada doplním ďalšie informácie.
S pozdravom,
Andrea Kollárová