Vzor životopisu
Bankový poradca / Osobný bankár

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Vzdelanie

Financie, bankovníctvo a investovanie
Technická univerzita v Košiciach, EF
2005 - 2010
Ing.
Gymnázium Antona Prídavka 
1997 - 2005
Sabinov
maturitná skúška

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

odolnosť voči stresu
obchodné zručnosti
príjemné vystupovanie
precíznosť a zameranie na detaily
prezentačné schopnosti
diskrétnosť

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk
Anglický jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Schopnosti a znalosti

podvojné účtovníctvo
národohospodársky rozhľad
FOREX, vývoj konkrétnych finančných a menových politík 
MS Office
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Klientský poradca
Poštová banka, a.s.
2019 - 2020
Lipany nad Torysou
 • aktívne oslovovanie klientov na produkty Poštovej banky v priestoroch Slovenskej pošty;
 • zisťovanie potrieb klientov a poradenstvo v oblasti financií; 
 • napĺňanie individuálnych mesačných obchodných plánov;
 • udržiavanie a budovanie férových vzťahov s pracovníkmi Slovenskej pošty; 
 • zabezpečovavanie servisu pre zákazníka zodpovedne a s dôrazom na jeho spokojnosť;
Osobný bankár
Prima banka Slovensko, a.s.
2017 - 2019
Sabinov
 • aktívne získavanie nových klientov prostredníctvom telefonického oslovovania, osobnej komunikácie a získavania referencií;
 • budovanie a rozvíjanie dobrých vzťahov s klientami;
 • navrhovanie optimálnych riešení pre klientov prostredníctvom ponuky vhodných bankových produktov;
 • riešenie servisných požiadaviek klientov;
 • spolupráca s kolegami na pobočke a centrále;
 • práca s finančnou hotovosťou v domácej aj zahraničnej mene;
Bankový poradca 
ČSOB Finančná skupina
2010 - 2014
Sabinov
 • aktívny predaj bankových produktov a služieb retailovým klientom;
 • otváranie a rušenie bankových účtov;
 • realizovanie tuzemských a cezhraničných prevodných príkazov;
 • prijímanie a vydávanie hotovosti v domácej a cudzej mene;
 • poskytovanie poradenstva a informácií klientom;
 • vykonávanie administratívnych úloh súvisiacich s poskytovanými službami;
 • plnenie stanovených obchodných a akvizičných plánov;

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

hra na klavír
lokálna turistika
sledovanie vývoja na menových a akciových trhoch

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu