Vzor životopisu
Dátový analytik

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

TIPY

EMMA
KALINSKÁ
Dátový analytik

TIPY

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville

O mne

Čísla neboli pre mňa nikdy strašiakom. Matematika, Informatika, analytické a logické myslenie boli vždy oblasti, v ktorých som vynikala, no zároveň boli mojim koníčkom. Zmysel pre štruktúru a poriadok dát uplatňujem vo voľnom čase pri zapisovaní rodinných údajov tvorbou rodinnej kroniky a vyhľadávaní informácií v záznamoch z matrík.
Skryť sekciu

TIPY

Nechcené sekcie môžete skryť.

Kontakt

Senec
00421 908 573 986
kalinska.e.sc@gmail.com
35 rokov

TIPY

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Španielsky jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

zodpovednosť
precíznosť
zameranie na detail
analytické myslenie

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2015 - trvá
Dátový architekt
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
 Bratislava
 • Tvorba a realizácia dátovej stratégie zdravotnej poisťovne;
 • Navrhovanie spôsobov spracovania a kontroly kvality výstupov dátovo-analytickej podpory;
 • Zodpovednosť za vzťah s IT tímom najmä v oblasti IT infraštruktúry, nástrojov a zmien dátového modelu;
 • Témy klientskych dát, CRM a BigData.
2012 - 2015
Biznis analytik
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Bratislava
 • Definovanie problematických oblastí/procesov a navrhovanie riešení na ich odstránenie;
 • Spolupráca na testovaní nových funkcionalít interného dátového systému s externými dodávateľmi na zmene nformačných systémov;
 • Deployment zmien;
 • Podpora prevádzky - vrátane riešenia vybraných incidentov z prevádzky.
2008 - 2012 (2010 - 2012 MD/RD)
Risk analytik - junior
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Senec
 • Vývoj a monitoring modelov pre rizikové parametre;
 • Vývoj, implementácia a monitoring modelov kreditného rizika (PD,LGD,CCF);
 • Realizácia technického prevedenia, aplikácia programovacích schopností v programovacom prostredí jazyka SAS, práca s dátami;
 • Zosúladenie modelov s požiadavkami Európskej i Slovenskej legislatívy, sledovanie najnovších trendov modelovania kreditného rizika vo svete.

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

2003 - 2008
Operačný výskum a ekonometria (Ing.)
Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky
Bratislava
 • Modelový prístup a kvantitatívne metódy v prostredí informačných systémov;
 • Využitie metodologického aparátu operačného výskumu a ekonometrie pri riešení ekonomických problémov; 
 • Ekonomická teória a vedomosti z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh.
1995 - 2003
Všeobecné osemročné gymnázium
Gymnázium Antona Bernoláka
Senec

TIPY

Skryť sekciu

Schopnosti a znalosti

UML2
Bizzdesign
SAS
SPSS
Pythone
SQL
Skryť sekciu

Ocenenia

2002/2003
1. miesto - celoštátne kolo
52. ročník Matematickej olympiády
Skryť sekciu