Vzor životopisu
Dispečérka

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Kontakt

Kráľová pri Senci
0910 771 345
barbara.carnoka@yahoo.com
1985

TIPY

Kurzy a školenia

2008 - 2010
Výcvik riadiaceho letovej prevádzky
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
Dĺžka výcvikového kurzu 2 roky, výcvik prebieha v rámci pracovného pomeru. Pre výkon práce ATCO je absolvovanie a úspešné ukončenie výcvikového kurzu podmienkou.
2009
ICAO English: Riadiaci letovej prevádzky - air traffic controller 
Aero Language, ProfiPilot, s.r.o.
Obsah kurzu je prispôsobený každodenným pracovným povinnostiam v oblasti riadenia letovej prevádzky vo vzdušnom priestore. 

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

zodpovednosť
precíznosť
samostatnosť
dobré komunikačné schopnosti
logické myslenie

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2018 - 2019
Dispečérka 
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
Senec
 • plánovanie internej a externej dopravnej kolóny;
 • vybavovanie objednávok pre zákazníkov;
 • dohliadanie na priebeh dopravy;
 • plánovanie rozvozu zásielok;
 • aktívne riešenie nezhôd;
 • komunikácia s vodičmi;
2013 - 2016
Disponentka leteckých prepráv
Sea Sky Logistics s.r.o.
Sereď
 • koordinácia leteckých/pozemných prepráv;
 • príjem a spracovanie objednávok, vypracovanie cenových ponúk, tvorba objednávok na dennej báze;
 • analýza rentability prepráv, cenové vyjednávanie;
 • kontrola dokladov súvisiacich s realizáciou prepráv a spracovanie podkladov pre účtovníctvo;
 • vyhľadávanie a získavanie nových klientov;
 • využívanie INCOTERMS;
2008 - 2013
Riadiaci letovej prevádzky - ATCO
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Bratislava
 • zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti vo vzdušnom priestore SR;
 • riadenie letovej prevádzky udržiavaním predpísanej minimálnej vzdialenosti (rozstupu) medzi jednotlivými lietadlami; 
 • navigovanie lietadiel po letových tratiach v príslušných letových hladinách;
 • zabezpečovanie vysokej priepustnosti vzdušného priestoru;

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

2003 - 2008
Manažérstvo leteckej dopravy
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
(Ing.)
1999 - 2003
Prevádzka a ekonomika dopravy  
Stredná priemyselná škola dopravná
Košice
maturitná skúška

TIPY

Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Nemecký jazyk

TIPY

Skryť sekciu