Erik Baláž
životopis

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

NajväčŠie ochranárske úspechy 

Občiansky aktivista - iniciátor
My sme les
2017 - trvá
  • "Prirodzený svet prírody je plný živých bytostí najrôznejších veľkostí, tvarov a farieb. Je to fascinujúci, priam dokonalý svet, výtvor evolúcie, ktorý človek nikdy nedokáže vyrobiť. Dokáže ho však zničiť. Život, ktorý sa vyvíjal milióny rokov nám mizne pred očami. Nemôžem uveriť tomu, že toto ničenie je správne, a že neexistuje iná možnosť. Vždy existuje alternatíva." (mysmeles.sk)
Vedúci projektu
Lesoochranárske zoskupenie VLK
2004 - 2012
  • Ochrana Tichej a Kôprovej doliny pred ťažbou, ktorú rozpútali ťažbári v národných parkoch po vetrovom polome,
  • Niekoľkoročná aktivistická práca na záchrane 250 hektárov v ústí 8 000 hektárovej vzácnej slovenskej divočiny,
  • VLK je naďalej stálou súčasťou konaní, v ktorých úrady kdekoľvek na Slovensku rozhodujú o žiadostiach na udelenie výnimiek potrebných na realizovanie ťažieb v najprísnejšom stupni ochrany. (wolf.sk)

TIPY

Skryť sekciu

Projekty 

Stratená voda
Kniha
2018
ISBN 9788089916269
Tajomné Karpaty – Nesmrteľný les
Tajomné Karpaty – Živá rieka
Život v oblakoch
Filmy
2016 - 2017
Vlčie hory
Film
2013
Film odvysielal kanál National Geographic v 118 krajinách sveta.
Posledná pevnosť : pätnásť rokov s medveďmi.
Kniha
2010
ISBN 9788089244553
Strážca divočiny
Film
2009

TIPY

Skryť sekciu

Ocenenia

Biela vrana
Aliancia Fair-play & VIA IURIS
2017
Za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a spájať rôznych aktérov. Na príklade Tichej a Kôprovej doliny sa mi podarilo ukázať silu a regeneračnú schopnosť prírody i alternatívu k masívnemu devastačnému výrubu starých lesov, aký možno vidieť po Slovensku. (bielavrana.sk)
Skryť sekciu

Kontakt

Liptovský Hrádok
ebalaz77@gmail.com
1978

TIPY

O mne

Keď som v lese, nič iné neexistuje. Myslím na budúcnosť našej planéty. Som ochranár telom aj dušou, bojujem za našu slovenskú prírodu už 22 rokov. Od mladého chlapca stopujúceho vlkov som prešiel cestou mladého ochranára či filmára z núdze až po aktivistu a politika. Vo viacerých oblastiach sme už narazili na limity. Oligarchom stačí skorumpovať jedného politika alebo niekoho v pozadí a dokážu ovplyvniť lesy na celom Slovensku. Určite by som sa chcel venovať vode. Máme problémy s povodňami, so suchom. Máme ohrozené zásoby spodnej vody. Je potrebné prijať komplexné opatrenia. Každá nová legislatíva a každá veľká investícia by mala podliehať hodnoteniu vplyvu na životné prostredie a produkciu skleníkových plynov. (euractiv.sk)
Skryť sekciu

TIPY

Nechcené sekcie môžete skryť.

Sociálne siete

Skryť sekciu

Vzdelanie

Ekológia lesa
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta 
1997 - 2002
Štúdium pripravuje absolventov na riešenie aktuálnych problémov a výzviev súvisiacich s lesným hospodárstvom, využívaním krajiny a ochrany prírody. Štúdium umožňuje plnohodnotné uplatnenie v lesníckej praxi, v celom rade rezortných organizácií, ale aj v ďalších súvisiacich odvetviach pôdohospodárstva, životného prostredia a ochrany prírody. Absolventi sa najlepšie uplatnia v oblasti manažmentu lesov vo veľkoplošných chránených územiach, v európsky významných územiach Natura 2000 a pri manažmente európsky významných typov biotopov. Vďaka širokej škále absolvovaných predmetov obstoja v pozícii výkonného odborného pracovníka v teréne, ako aj v pozícii manažéra podniku. (lf.tuzvo.sk)

TIPY

Skryť sekciu

Schopnosti a znalosti

Občianska angažovanosť
Ochrana životného prostredia
Kultivovaný prejav
Schopnosť rozmýšľať v širších hospodárskych kontextoch
Prepojenie teórie s praxou
Skryť sekciu

ČLENSTVÁ

Slovenský ochranársky snem
Člen
 
Lesoochranárske zoskupenie VLK
Člen
 
SPOLU – občianska demokracia 
Podpredseda 
apríl 2018 - tvá

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

Život
Príroda
Turistika

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu