Erik Baláž
životopis

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

NajväčŠie ochranárske úspechy 

2017 - trvá
Občiansky aktivista - iniciátor
My sme les
  • "Prirodzený svet prírody je plný živých bytostí najrôznejších veľkostí, tvarov a farieb. Je to fascinujúci, priam dokonalý svet, výtvor evolúcie, ktorý človek nikdy nedokáže vyrobiť. Dokáže ho však zničiť. Život, ktorý sa vyvíjal milióny rokov nám mizne pred očami. Nemôžem uveriť tomu, že toto ničenie je správne, a že neexistuje iná možnosť. Vždy existuje alternatíva." (mysmeles.sk)
2004 - 2012
Vedúci projektu
Lesoochranárske zoskupenie VLK
  • Ochrana Tichej a Kôprovej doliny pred ťažbou, ktorú rozpútali ťažbári v národných parkoch po vetrovom polome,
  • Niekoľkoročná aktivistická práca na záchrane 250 hektárov v ústí 8 000 hektárovej vzácnej slovenskej divočiny,
  • VLK je naďalej stálou súčasťou konaní, v ktorých úrady kdekoľvek na Slovensku rozhodujú o žiadostiach na udelenie výnimiek potrebných na realizovanie ťažieb v najprísnejšom stupni ochrany. (wolf.sk)

TIPY

NajväčŠie ochranárske úspechy 
Skryť sekciu

Projekty 

2018
Stratená voda
Kniha
ISBN 9788089916269
2016 - 2017
Tajomné Karpaty – Nesmrteľný les
Tajomné Karpaty – Živá rieka
Život v oblakoch
Filmy
2013
Vlčie hory
Film
Film odvysielal kanál National Geographic v 118 krajinách sveta.
2010
Posledná pevnosť : pätnásť rokov s medveďmi.
Kniha
ISBN 9788089244553
2009
Strážca divočiny
Film

TIPY

Projekty 
Skryť sekciu

Ocenenia

2017
Biela vrana
Aliancia Fair-play & VIA IURIS
Za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a spájať rôznych aktérov. Na príklade Tichej a Kôprovej doliny sa mi podarilo ukázať silu a regeneračnú schopnosť prírody i alternatívu k masívnemu devastačnému výrubu starých lesov, aký možno vidieť po Slovensku. (bielavrana.sk)
Ocenenia
Skryť sekciu

Kontakt

Liptovský Hrádok
ebalaz77@gmail.com
1978

TIPY

Kontakt
Nepotrebné údaje môžete skryť.

O mne

Keď som v lese, nič iné neexistuje. Myslím na budúcnosť našej planéty. Som ochranár telom aj dušou, bojujem za našu slovenskú prírodu už 22 rokov. Od mladého chlapca stopujúceho vlkov som prešiel cestou mladého ochranára či filmára z núdze až po aktivistu a politika. Vo viacerých oblastiach sme už narazili na limity. Oligarchom stačí skorumpovať jedného politika alebo niekoho v pozadí a dokážu ovplyvniť lesy na celom Slovensku. Určite by som sa chcel venovať vode. Máme problémy s povodňami, so suchom. Máme ohrozené zásoby spodnej vody. Je potrebné prijať komplexné opatrenia. Každá nová legislatíva a každá veľká investícia by mala podliehať hodnoteniu vplyvu na životné prostredie a produkciu skleníkových plynov. (euractiv.sk)
Skryť sekciu

TIPY

O mne
Nechcené sekcie môžete skryť.

Sociálne siete

Sociálne siete
Skryť sekciu

Vzdelanie

1997 - 2002
Ekológia lesa
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta 
Štúdium pripravuje absolventov na riešenie aktuálnych problémov a výzviev súvisiacich s lesným hospodárstvom, využívaním krajiny a ochrany prírody. Štúdium umožňuje plnohodnotné uplatnenie v lesníckej praxi, v celom rade rezortných organizácií, ale aj v ďalších súvisiacich odvetviach pôdohospodárstva, životného prostredia a ochrany prírody. Absolventi sa najlepšie uplatnia v oblasti manažmentu lesov vo veľkoplošných chránených územiach, v európsky významných územiach Natura 2000 a pri manažmente európsky významných typov biotopov. Vďaka širokej škále absolvovaných predmetov obstoja v pozícii výkonného odborného pracovníka v teréne, ako aj v pozícii manažéra podniku. (lf.tuzvo.sk)

TIPY

Vzdelanie
Skryť sekciu

Schopnosti a znalosti

Občianska angažovanosť
Ochrana životného prostredia
Kultivovaný prejav
Schopnosť rozmýšľať v širších hospodárskych kontextoch
Prepojenie teórie s praxou
Schopnosti a znalosti
Skryť sekciu

ČLENSTVÁ

 
Slovenský ochranársky snem
Člen
 
Lesoochranárske zoskupenie VLK
Člen
apríl 2018 - tvá
SPOLU – občianska demokracia 
Podpredseda 

TIPY

ČLENSTVÁ
Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

Život
Príroda
Turistika

TIPY

Záujmy a záľuby

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu