Vzor životopisu
Fyzioterapeut

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Hronsek
0907 552 285
ratajova.sabina.3@gmail.com
36 rokov

TIPY

TIPY

Vzdelanie

1998 - 2002
Stredná zdravotnícka škola 
Banská Bystrica
Odbor: Masér
maturitná skúška
2002 - 2005
Stredná zdravotnícka škola 
Banská Bystrica
diplomovaný fyzioterapeut
pomaturitné štúdium

TIPY

Skryť sekciu

Kurzy a školenia

2016
Anatomy Trains in Training
UltiMuv
Košice
2018
Zákl. kurz Spiraldynamik Basic Med
Spiraldynamik Akademie AG Zürich
2019
Jógová terapia ramena a krčnej chrbtice
PhDr. Jitka Malá, Ph.D., lektor
Žilina

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

ochota pomáhať
trpezlivosť
empatia
zameranie na spokojnosť a úľavu pacienta

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Nemecký jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2016 - trvá
Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
Súkromné rehabilitačné stredisko MoveUp
Slovenská Ľupča
 • antropometrické vyšetrenie a hodnotenie telesného rozvoja, stavby, zloženia tela a podielu tuku
 • komplexné kineziologické vyšetrenie, návrh pohybovej liečby a úprava pohybového režimu
 • plánovanie a realizácia základných metodík kinezioterapie (vyrovnávacie cvičenia, cvičenia na odstraňovanie svalových dysbalancií, postizometrická a antigravitačná relaxácia, strečing, posilňovanie a pod.)
 • Plánovanie a realizácia zložitejších metodík kinezioterapie (manuálna terapia, facilitačné metodiky, metodiky ovplyvňujúce motoriku cestou limbického systému, metodiky využívajúce subkortikálne reflexné okruhy a pod.).
 • aplikácia metód fyzikálnej terapie
 • poradenstvo v oblasti životosprávy, vrátane výživy a jej doplnkov s ohľadom na vykonávanú pohybovú aktivitu
2010 - 2016
Fyzioterapeut
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • vykonávanie fyzioterapeutických postupov 
 • individuálne a skupinové liečebné rehabilitácie 
 • vykonávanie špeciálnych techník a procedúr fyzikálnej terapie a elektroliečby, termoterapie, vodoliečby
 • vykonávanie reflexnej masáže 
 • príprava krátkodobých rehabilitačných plánov 
 • vedenie rehabilitačných záznamov
2005 - 2007
Odborný asistent rehabilitačného strediska
Kúpele Brusno
 • inštruktáže v oblasti získavania návykov sebestačnosti pri bežných denných úkonoch
 • inštruktáže za cieľom udržania a znovunadobudnutia zručností pri bežných denných úkonoch 
 • pohybová aktivizácia klienta
 • príprava materiálu a pomôcok na prácu s klientom

TIPY

Skryť sekciu