Vzor životopisu
HR manažér

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Vzdelanie

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Manažment malého a stredného podnikania
2001 - 2006
Mgr.
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101
1997 - 2001
Malacky
maturitná skúška

TIPY

Skryť sekciu

Projekty

HR projekt
Human Talk
2018
Projekt zameraný na zmenu firemnej kultúry a komunikácie za účelom posilniť identifikáciu zamestnancov so spoločnosťou, zvýšiť angažovanosť a otvorenú komunikáciu naprieč všetkými úrovňami v organizácii.

TIPY

Skryť sekciu

Ocenenia

Zamestnávateľ roka 
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
2019
Kategória: Veľké dodávateľské spoločnosti
Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Talianský jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

HR Manažér
Automotive Energo Corp, s.r.o.
2018 - trvá
Lozorno
 • komplexné riadenie HR oddelenia vo výrobnej spoločnosti – 4 HR špecialisti
 • dodržiavanie firemnej HR stratégie na lokálnom trhu 
 • zodpovednosť za adaptáciu, vzdelávanie, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov 
 • aktualizácia interných HR smerníc podľa platnej legislatívy 
 • priame riadenie náboru výrobných zamestnancov zo SR aj zo zahraničia 
 • vedenie strategických rokovaní s personálnymi agentúrami zabezpečujúcimi pracovné sily zo zahraničia 
 • riešenie pracovnoprávnych otázok a príprava pracovnoprávnej dokumentácie
 • aktívna komunikácia so štátnymi inštitúciami 
 • periodický reporting vedeniu spoločnosti
HR Generalist
Rot Automotive, s.r.o.
2016 - 2018
Malacky
 • zodpovednosť za vedenie výberových procesov 
 • spracovanie inzercie, selekcia kandidátov na výrobné pozície
 • komunikácia s kandidátmi a s personálnymi agentúrami
 • spracovanie administratívy spojenej s prípravou a aktualizáciou pracovných náplní pre jednotlivé pracovné pozície 
 • príprava pracovných zmlúv, dodatkov, výstupných dokumentov a iné 
 • spracovanie personálnej agendy v elektronickej a papierovej forme
 • poskytovanie podpory tímlídrom vo výrobe v pracovno-právnych otázkach, odmeňovaní, vzdelávaní a benefitoch
 • samostatné riešenie pracovno-právnych záležitostí 
 • spolupráca pri organizácii a realizácii školení, lekárskych prehliadok                a firemných akcií pre zamestnancov
 • pravidelný reporting o priebehu personálnych procesov
HR Supervisor
ExpTechnology, s.r.o.
2015 - 2016
Malacky
 • koordinácia aktivít súvisiacich s náborom zamestnancov podľa požiadaviek jednotlivých manažérov
 • HR reporting - budget/realita, vysvetlenie odchýliek
 • spolupráca pri nastavovaní HR procesov
 • zodpovednosť za správnosť činností v rámci HR oddelenia súvisiacich            s uzatvorením, zmenami a ukončeniami pracovného pomeru
 • implementácia nových postupov a procesov
 • participácia na projekte zmeny HR softvéru
 • spolupráca so štátnymi inštitúciami - ÚPSVaR, ZP, SP

TIPY

Skryť sekciu

Schopnosti a znalosti

MS Office
SAP
Softip
Skryť sekciu

Silné stránky

asertivita
komunikatívnosť
vnútorná stabilita
praktické myslenie
prevzatie zodpovednosti za úspechy aj neúspechy
profesionálne a ľudské vystupovanie

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

stanovačky s deťmi 
prechádzky a beh so psom
stolové spoločenské hry
jóga

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Administratívny a náborový pracovník
Jobelio s.r.o.
2012 - 2015
Pezinok
 • vytváranie popisu pracovných ponúk a ich aktualizácia
 • telefonický kontakt s potenciálnymi kandidátmi
 • registrácia potenciálnych kandidátov
 • vedenie pohovorov s kandidátmi (individuálne, skupinové)
 • vedenie štatistík
 • podpora pri online marketingu
 • vstupný kontakt pri procese získavania klientov
 • podpora pri fakturáciách, komunikácia s klientmi
 • vyhľadávanie nových príležitostí pre získavanie klientov
Administratívny referent
Mestský úrad Malacky
2006 - 2008
Malacky
 • práca v priestoroch registratúrneho strediska
 • zakladanie, zoraďovanie a vyhľadávanie dokumentov do/z regálov 
 • triedenie a označenie dokumentov 
 • evidencia, skenovanie a kontrola dokumentov

TIPY