Vzor životopisu
Kalkulant / rozpočtár

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Vzdelanie

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
1998 - 2001 
Bc.
Odbor technické a informatické služby v stavebníctve - cenár, rozpočtár, kalkulant
Stredná priemyselná škola stavebná Bratislava
1994 - 1998
maturitná skúška 

TIPY

Skryť sekciu

Kurzy a školenia

Školenie stavebných cenárov, rozpočtárov a kalkulantov
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o
2010
Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác
Cenekon, a.s.
2012
Bratislava

TIPY

Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Maďarský jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

člen profesionálneho kolkárskeho klubu
šípky
európske futbalové ligy

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Rozpočtár - kalkulant stavieb
KAMI PROFIT, s.r.o
2016 - trvá
Bratislava
• vypracovávanie stavebných rozpočtov, kalkulácií a cenových ponúk v súlade s podmienkami zadávateľa vo verejnom obstarávaní aj v súkromnom sektore
• vykonávanie kontroly nákladov pred, počas a po realizácii projektov a následné reportovanie a vyhodnocovanie výstupov
• komunikácia s dodávateľmi a zadávanie dopytov na vypracovanie cenových ponúk a vyjednávanie najvýhodnejších dodacích podmienok
• poskytovanie poradenstva ohľadom rentability stavebných projektov
Kalkulant - rozpočtár
Skanska Sk a.s.
2010 - 2016
Bratislava
 • vypracovanie rozpočtov z projektovej dokumentácie
 • vypracovanie kalkulácií a nákladov stavieb
 • príprava podkladov pre oceňovanie stavebných projektov a cenových ponúk
 • komplexné oceňovanie stavieb
 • identifikácia rizík a príležitostí 
 • kompletizácia cenovej časti pre ponuky
 • vypracovanie výrobnej kalkulácie a rozpočtov realizovaných stavieb
 • príprava podkladov pre realizáciu stavebných projektov
 • rokovania s dodávateľmi prác,  materiálov,  služieb
 • rokovanie s investormi
Prípravár - kalkulant
WERTHEIM Administration, s.r.o.
2002 - 2009
Dunajská Streda
 • zostavovanie nákladových a iných kalkulácií
 • spracovávanie návrhov cien a cenových návrhov na výrobky
 • preverovanie vstupných údajov pre nákladové rozpočty
 • zisťovanie fixných a variabilných položiek pre stanovovanie kalkulácií
 • sledovanie cenových pohybov vstupov pre účely tvorby kalkulácií
 • kontrola nákladov pred, počas a po realizácii projektov a následné reportovanie a vyhodnocovanie výstupov

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

orientácia na dosahovanie plánovaných výsledkov
zodpovedný prístup k práci
dobré organizačné schopnosti
analytické myslenie
pozornosť

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu