Vzor životopisu
Kontrolórka kvality

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Vzdelanie

Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta
Priemyselné inžinierstvo (Ing.)
2000 - 2005
Súkromná stredná odborná škola podnikania
maturitná skúška
1996 - 2000
Senica

TIPY

Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Schopnosti a znalosti

Schopnosť čítať technickú dokumentáciu s porozumením voči požiadavkám
pokročilá znalosť Excelu
skúsenosť s produktovými auditmi
pFMEA metóda
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

crossfit
vytrvalostné plávanie
kretívne techniky (maľovanie, decoupage a pod.)

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Špecialista kvality
Hyundam Slovakia, s. r. o.
2017 - trvá
Žilina
 • znalosť IATF 16 949
 • zodpovednosť za dodržiavanie a zlepšovanie ISM v rozsahu svojej práce a jej dosahu 
 • zodpovednosť za vypracovávanie dokumentov procesnej (výrobnej) kvality, (FMEA analýzy, riadiace plány),
 • kontrola súladu pracovných inštrukcií výrobnej kvality a výroby s riadiacimi plánmi
 • spolupráca na vypracovaní dokumentov pre IATF 16 949
 • dodržiavanie pracovných štandardov
 • vykonávanie školení a vzdelávania pracovníkov kontroly kvality
 • spracovávanie zistení inšpektorov kvality
 • koordinácia a vyhodnocovanie internej aplikácie výkresových 4M vo výrobno-kontrolnom procese
 • participácia na inovovaní a zlepšovaní výrobno-kontrolného procesu
 • kontrola reklamácií smerom k dodávateľom 
Procesný inžinier
Neumann Consulting s. r. o.
2014 - 2017
Holíč
 • monitorovanie výsledkov kvality- interný audit výrobných procesov
 • riešenie problémov kvality (PDCA/Fast response/8D report)
 • zabezpečenie vstupnej kvality
 • monitorovanie dodávateľov
 • práca na nových projektoch
 • spolupráca na implementácii APQP dokumentov
Inžinier kvality 
SECen, s.r.o.
2006 - 2012
Senica
 • spoluúčasť pri zavádzaní nových výrobkov
 • vypracovávanie VDA dokumentácie (pFMEA, kontrolný plán, atď.) a jej riadenie a udržiavanie
 • komunikácia so zákazníkmi, monitorovanie ich spokojnosti
 • organizovanie opatrení pri sťažnostiach smerujúcich od zákazníka 
 • vykonávanie analýz reklamovaných výrobkov v požadovanom termíne 
 • riadenie nezhodných produktov
 • koordinácia triediacich prác
 • operativne sledovanie kvality dielov podľa stanovenych kriterií

TIPY

Skryť sekciu