Vzor životopisu
Krajinný a záhradný architekt

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

O mne

„Pozri sa do prírody hlbšie a až potom všetko pochopíš lepšie.“ - Albert Einstein
Skryť sekciu

TIPY

Nechcené sekcie môžete skryť.

Pracovné skúsenosti

2020 - trvá
Referent ochrany biodiverzity a krajiny
Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Ministerstvo životného prostredia SR
Bratislava
 • projekčná, expertízna a realizačná činnosť v odbore 
 • dohľad nad tvorbou zelene v sídlach a krajine
 • grafická a verbálna prezentácia projektových návrhov zelene v krajinnom priestore
 • komplexný manažment realizácie, údržby a rekonštrukcie vegetačných prvkov v krajine a sídlach v zverenej oblasti 
 • edukačné aktivity na základných školách
2018 - 2020
Záhradný inžinier a odborný konzultant
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Bratislava
 • projektové riadenie výsadby a rozširovania záhrady
 • odborné konzultácie pre nadviazanie medzinárodnej spolupráce s MŽP SR
 • odborná starostlivosť o stromy, kry a trvalky
 • zabezpečenie chodu záhradných prác
 • celoročná komplexná starostlivosť aj o interiérové kvety
 • operatívne riešenie požiadaviek zamestnancov veľvyslanectva
2013 - 2016
Záhradný inžinier
Real Estate West Corp, s.r.o.
Senec
 • celoročná komplexná starpstlivosť o záhrady v rámci zverených realitných projektov
 • zakladanie zelene (stromy, kry, trvalky)
 • odborný dohľad nad realizáciou stavebných záhradných prác
 • budovanie vegetačných striech
 • príprava podmienok pre zachytávanie dažďovej vody v realitných projektoch
 • výsadba interiérovej zelene
 • čítanie výkresov

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

2008 - 2013
Krajinné inžinierstvo
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Nitra
Mgr.
2004 - 2008
Bioenergetika
SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina
Bernolákovo
maturitná skúška

TIPY

Skryť sekciu

Projekty

2015 - 2020
Ochranár a ekologický aktivista
Lesoochranárske zoskupenie VLK

TIPY

Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk
materinský jazyk
Anglický jazyk
B2
Maďarský jazyk
A1

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

hlboký vzťah k prírode
predstavivosť
precíznosť
praktické myslenie
komunikatívnosť

Zobrazenie:

Text
Text
Štítky
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2011 - 2013
Projektant - Predajca
WasserArt, s.r.o.
Senec
 • tvorba záhradných projektov
 • príprava návrhov závlahového systému
 • rozpočtovanie, tvorba cenových ponúk 
 • príprava a vyskladnenie objednávok
 • správa eshopu so závlahovým systémom

TIPY

Záujmy a záľuby

turistika a oddych v lužných lesoch v okolí Dunaja
prednášanie o prírode, jej ochrane a potrebe biodiverzity na základných školách
cyklistika s rodinou a priateľmi
dočasná opatera zvierat z útulku

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu