Vzor životopisu
Lektorka

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

TIPY

Vzdelanie

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
2007- 2011
Bratislava

TIPY

Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Španielsky jazyk
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Portugalský jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

Slovenská ľudová hudba
Čítanie literárnej tvorby Pavla Dobšinského
Vereine špecialít španielskej kuchyne
Dobrovoľníctvo v útulku Sloboda Zvierat

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

O mne

Od svojich 15 rokov žijem spolu s rodinou v prekrásnej historickej Bratislave. Španielsko je moja rodná zem, na Slovensku sa však cítim skutočne doma. Rada sa stretávam           a spoznávam s novými ľuďmi, preto som rozhodla popri zamestnaní pre dráhu lektorky španielskeho jazyka. Som lektorkou pre študentov všetkých vekových skupín, avšak najviac ma tešia študenti na dôchodku, ktorí si učením krátia dlhé dni a mňa obohacujú svojim rozprávaním o tom, ako vyzeral život na Slovensku pred rokmi. 
Skryť sekciu

TIPY

Nechcené sekcie môžete skryť.

Pracovné skúsenosti

Tajomníčka
Hispánsko-slovenská obchodná komora
2017 - trvá
 • Zabezpečovanie prevádzkového a ekonomického chodu obchodnej komory;
 • Zabezpečovanie administratívneho chodu;
 • Príprava podkladov pre manažérske rozhodovanie v otázkach hospodárskej činnosti a podnikateľskej činnosti španielskych spoločností pôsobiacich na Slovensku;
 • Dohľad nad prípravou podujatí organizovaných pod záštitou Hispánsko-slovenskej obchodnej komory;
 • Prijímanie pracovníkov a s tým súvisiace aktivity (napr. príprava výberového konania, spracovanie personálnej administratívy a pod.).
Lektorka
Španielska jazyková škola La Latina
2016 - trvá
 • výučba jazyka slovom a písmom;
 • príprava študentov na skúšky zo španielskeho jazyka;
 • predstavovanie kultúry, histórie a zvykov Španielska a iných španielsky hovoriacich krajín;
Asistentka predsedu Správnej rady
Hispánsko-slovenská obchodná komora
2015 - 2017
 • Administratívna činnosť súvisiacu so zabezpečením chodu kancelárie predsedu Správnej rady Hispánsko-slovenskej obchodnej komory;
 • Samostatná príprava podkladov a reportov;
 • Telefonický a emailový kontakt so zástupcami členov komory;
 • Evidencia, zakladanie, vyhľadávanie, archivácia dokumentov;
 • Komunikácia s externými partnermi.

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

komunikatívnosť
asertivita
precíznosť
spoľahlivosť
diplomatické jednanie

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Referencie

Daniel Lučkanič
Predseda Správnej rady
Hispánsko-slovenská obchodná komora
info@camaradecomercio.sk
+421 (2) 524 930 05
Joaquín Tamara Espot
Radca pre vzdelávanie
Španielske veľvyslanectvo v Bratislave, Kancelária radcu pre vzdelávanie, kultúru a šport
emb.bratislava@maec.es
00421 2 54415724
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Kultúrny atašé
Veľvyslanectvo Španielska v Bratislave
2012 - 2015
 • politická agenda súvisiaca so spoluprácou Ministerstva kultúry SR
 • obchodná a ekonomická činnosti súvisiaca s prípravou programov, podujatí, stáží a výmenných kultúrnych pobytov študentov
 • tlačová agenda (zahŕňa aj agendu internetovej komunikácie vo zverenej oblasti)
Vedúca kancelárie radcu pre vzdelávanie, kultúru a šport
Veľvyslanectvo Španielska v Bratislave
2011 - 2012
 • Administratívna činnosť súvisiacu so zabezpečením chodu kancelárie radcu pre vzdelávanie, kultúru a šport;
 • Samostatná príprava podkladov a reportov;
 • Telefonická a emailová korešpondencia;
 • Evidencia, zakladanie, vyhľadávanie, archivácia dokumentov;
 • Komunikácia s externými partnermi.

TIPY