Vzor životopisu
Obchodný reprezentant

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Pracovné skúsenosti

Manažér siete výdajných miest
Zásielkovňa s.r.o.
2018 - trvá
Bratislava
 • zodpovednosť za vedenie, organizovanie a rozvoj obchodného oddelenia
 • príprava obchodného plánu a zodpovednosť za jeho plnenie 
 • aktívne vyhľadávanie a oslovovanie nových partnerov
 • starostlivosť o partnerov, poskytovanie poradenstva, budovanie vzťahov
 • rozvoj a zavádzanie nových obchodných procesov
 • monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít
 • aktívne vyhľadávanie možností prezentácie spoločnosti pred potenciálnymi obchodnými partnermi, účasť na konferenciách
 • tvorba reportov a štatistík, účasť na poradách, analýza výsledkov oddelenia, reportovanie obchodných výsledkov
 • zodpovednosť za vytvorenie a dodržiavanie čerpania budgetu oddelenia
Key account manager
Berlin Brands Group a.s.
2014 - 2018
 • starostlivosť o pridelené portfólio klientov
 • pravidelný kontakt so zákazníkmi, vzťahový manažment
 • vyhľadávanie a identifikácia predajných príležitostí v rámci celého portfólia
 • aktívne vyhľadávanie a získavanie nových významných obchodných príležitostí v SR
 • obchodné vyjednávanie a vedenie obchodných stretnutí
 • dosahovanie stanovených cieľov na mesačnej, kvartálnej a ročnej báze
 • reporting a príslušná administratíva
 • práca s internými informačnými systémami
Obchodný zástupca pre Bratislavu
Activa Slovakia s.r.o.
2010 - 2014
 • aktívne vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych zákazníkov
 • starostlivosť o existujúcich zákazníkov
 • vytváranie, udržiavanie a prehlbovanie vzťahov so zákazníkmi
 • príprava cenových ponúk
 • príprava podkladov pre verejné obstarávania 
 • prezentácia spoločnosti, jej produktov a služieb 
 • reportovanie a prezentácia výsledkov priamemu nadriadenému 
 • zodpovednosť za plnenie obchodných plánov a cieľov spoločnosti 
 • aktívna účasť na poradách a školeniach spoločnosti
Pracovník obchodného oddelenia
MAREMI Group s.r.o.
2007 - 2009
Bratislava
 • telefonický, elektronický a osobný kontakt zákazníka za účelom aktívacie služieb spoločnosti
 • práca v kancelárii a v teréne (realizácia stretnutí + d2d zabezpečenie plošnej reklamy)
 • práca s tabletom a internými aplikáciami
Obchodný zástupca
printBA, s.r.o.
1997 - 2007
Bratislava
 • práca v rodinnej reklamnej firme
 • akvizičná činnosť - v oblasti reklamy, reklamných predmetov, polygrafickej činnosti 
 • podpora predaja
 • starostlivosť o existujúcich a nových zákazníkov
 • fakturácie

TIPY

Skryť sekciu

Kontakt

Most pri Bratislave
0949 882 146
sotakova_maria_sales@gmail.com
41 rokov

TIPY

Vzdelanie

Obchod a podnikanie
Dievčenská odborná škola, Bratislava
1993 - 1997
maturitná skúška
Ekonomika a manažment podniku 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
1997 - 2002
Ing.

TIPY

Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Maďarský jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

cieľavedomosť
komunikatívnosť
iniciatívnosť
spoľahlivosť
zameranie na detaily
empatia

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu