Vzor životopisu
Obchodný reprezentant

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Pracovné skúsenosti

2018 - trvá
Manažér siete výdajných miest
Zásielkovňa s.r.o., Bratislava
 • zodpovednosť za vedenie, organizovanie a rozvoj obchodného oddelenia
 • príprava obchodného plánu a zodpovednosť za jeho plnenie 
 • aktívne vyhľadávanie a oslovovanie nových partnerov
 • starostlivosť o partnerov, poskytovanie poradenstva, budovanie vzťahov
 • rozvoj a zavádzanie nových obchodných procesov
 • monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít
 • aktívne vyhľadávanie možností prezentácie spoločnosti pred potenciálnymi obchodnými partnermi, účasť na konferenciách
 • tvorba reportov a štatistík, účasť na poradách, analýza výsledkov oddelenia, reportovanie obchodných výsledkov
 • zodpovednosť za vytvorenie a dodržiavanie čerpania budgetu oddelenia
2014 - 2018
Key account manager
Berlin Brands Group a.s.
 • starostlivosť o pridelené portfólio klientov
 • pravidelný kontakt so zákazníkmi, vzťahový manažment
 • vyhľadávanie a identifikácia predajných príležitostí v rámci celého portfólia
 • aktívne vyhľadávanie a získavanie nových významných obchodných príležitostí v SR
 • obchodné vyjednávanie a vedenie obchodných stretnutí
 • dosahovanie stanovených cieľov na mesačnej, kvartálnej a ročnej báze
 • reporting a príslušná administratíva
 • práca s internými informačnými systémami
2010 - 2014
Obchodný zástupca pre Bratislavu
Activa Slovakia s.r.o.
 • aktívne vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych zákazníkov
 • starostlivosť o existujúcich zákazníkov
 • vytváranie, udržiavanie a prehlbovanie vzťahov so zákazníkmi
 • príprava cenových ponúk
 • príprava podkladov pre verejné obstarávania 
 • prezentácia spoločnosti, jej produktov a služieb 
 • reportovanie a prezentácia výsledkov priamemu nadriadenému 
 • zodpovednosť za plnenie obchodných plánov a cieľov spoločnosti 
 • aktívna účasť na poradách a školeniach spoločnosti
2007 - 2009
Pracovník obchodného oddelenia
MAREMI Group s.r.o., Bratislava
 • telefonický, elektronický a osobný kontakt zákazníka za účelom aktívacie služieb spoločnosti
 • práca v kancelárii a v teréne (realizácia stretnutí + d2d zabezpečenie plošnej reklamy)
 • práca s tabletom a internými aplikáciami
1997 - 2007
Obchodný zástupca
printBA, s.r.o., Bratislava
 • práca v rodinnej reklamnej firme
 • akvizičná činnosť - v oblasti reklamy, reklamných predmetov, polygrafickej činnosti 
 • podpora predaja
 • starostlivosť o existujúcich a nových zákazníkov
 • fakturácie

TIPY

Pracovné skúsenosti
Skryť sekciu

Kontakt

Most pri Bratislave
0949 882 146
sotakova_maria_sales@gmail.com
41 rokov

TIPY

Kontakt
Nepotrebné údaje môžete skryť.

Vzdelanie

1993 - 1997
Obchod a podnikanie
Dievčenská odborná škola, Bratislava
maturitná skúška
1997 - 2002
Ekonomika a manažment podniku 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Ing.

TIPY

Vzdelanie
Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Maďarský jazyk

TIPY

Jazykové znalosti
Skryť sekciu

Silné stránky

cieľavedomosť
komunikatívnosť
iniciatívnosť
spoľahlivosť
zameranie na detaily
empatia
Silné stránky

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Vodičský preukaz
Skryť sekciu