Vzor životopisu
Opatrovateľka / Zdravotná sestra

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

O mne

Službe tým, ktorí sa o seba zo zdravotných dôvodov nevedia postarať sami, som sa zaviazala už v mladom veku. Mojim poslaním zlepšovať zdravotný stav a zmierniť fyzickú a duševnú bolesť tých, o ktorých sa starám. Som pozitívna osoba ktorá dokáže opakovane motivovať druhých aj seba. 
Skryť sekciu

TIPY

Nechcené sekcie môžete skryť.

Moje motto

Charakter je to, ako pristupuješ k ľudom, 
ktorí nemôžu nič spraviť pre teba.
Skryť sekciu

Vzdelanie

Praktická sestra
Stredná zdravotnícka škola
1980 - 1984
Humenné, Slovensko
Štúdium zamerané na realizáciu plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, spoluprácu v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti a administratívne práce s informačným systémom zdravotníckeho zariadení.

TIPY

Skryť sekciu

Kurzy a školenia

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Opatrovateľský kurz  (230 hod.)
2016
Trenčín, Slovensko
 • cieľom opatrovateľského kurzu je osvojiť si poznatky a skúsenosti v záujme plnohodnotnej starostlivosti o klienta a predĺžiť tak jeho pobyt v domácom a jemu blízkom prostredí; 
 • prechádza súborom teoretických východiskách spojených s prácou opatrovateľky a následným predvedením praktických úkonov s možnosťou využitia najmodernejších a najnovších pomôcok .

TIPY

Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Opatrovateľka
súkr. rodina, Fuschl am See
2016 - 2019
Rakúsko
 • opatrovanie a starostlivosť o klienta (82r., onkologický pacient) v dvojtýždňových turnusoch v domácnosti;
 • asistencia zdravotníckym pracovníkom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a liečby poskytovanej v domácich podmienkach;
 • pomoc pri telesnej hygiene a obliekaní, spoločnosť a asistencia pri bežných denných aktivitách opatrovanej osoby, vedenie domácnosti (nákupy, príprava jedla, upratovanie, a pod.).
Zdravotná sestra
ANIMA - Domov sociálnych služieb
2006 - 2016
Baškovce, Slovensko
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a dospelým so zdravotným postihnutím (mentálne postihnutie, duševné poruchy, kombinácie postihnutí, autizmus)
Zdravotná sestra
Liečebňa dlhodobo chorých pre liečbu ochorení nervového systému
1999 - 2005
Sobrance, Slovensko
 • starostlivosť o pacientov s klinickými príznakmi dysfunkcie nervového systému, prevažne vaskulárnej genézy;
 • starostlivosť o pacientov po cievnej mozgovej príhode (CMP);
 • starostlivosť o pacientov v ambulantnej neurologickej starostlivosti s diagnózou Toddovej paralýzy, ktorí vyžadujú komplexnú ústavnú liečbu.

TIPY

Skryť sekciu

Kurzy a školenia

Eva Račková, lektorka a koučka
Komunikačné zručnosti zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom zariadení (40 hod.)
2014
Nitra, Slovensko
 • uvedomenie si vplyvu neverbálnej komunikácie vo vzťahu k pacientovi;
 • tréning zvládania záťažových situácií a náročných rozhovorov;
 • práca s emóciami, rozpoznanie, ovládanie, uvedomenie.

TIPY

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk
Maďarský jazyk
Nemecký jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

Čítanie detektívnych príbehov od slovenských autorov.

Sezónna práca v záhrade a následné spracovanie úrody ovocia a zeleniny formou zavárania, sušenia a mrazenia.

Jazda na koni po tokajskom regióne.

TIPY

Zobrazenie:

Text
Text
Štítky
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Zdravotná sestra
Nemocnica s poliklinikou
Oddelenie dlhodobo chorých
1984 - 1996
Trebišov, Slovensko
 • polohovanie pacientov
 • odľahčovanie miest vystavených najväčšiemu tlaku (antidekubitárne matrace) , masáže oblastí vystavené najväčšiemu tlaku 
 • mobilizáciu pacientov na zabránenie komplikácie pri dlhodobej imobilizácii
 • kontrolovanie prehĺbeného dýchania
 • vedenie pacienta k aktívnemu cvičeniu všetkých nepostihnutých častí tela
 • komplexná hygienická starostlivosť o pacienta

TIPY