Vzor životopisu
Pracovník SBS

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Kontakt

Zlatá Idka
0948 750 029
marcel.kamen@zoznam.sk
54 r.

TIPY

Jazykové znalosti

Ruský jazyk
Anglický jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

profesionalita
spoľahlivosť
riešenie vzniknutých problémov aj pod tlakom
zodpovednosť 
komunikačné schopnosti
manažérska prax
odovzdávanie skúseností 

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

Na motorke po Slovensku
Hobby stolárstvo
Včelárstvo

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Ostatné

 • najvyššia bezpečnostná previerka;
 • preukaz odbornej spôsobilosti SBS; 
 • občianska a trestná bezúhonnosť; 
 • zdravotná spôsobilosť;
 • vodičský preukaz skupina B, C.
Skryť sekciu

O mne

Ako ochrankár v službách štátu som sa staral o bezpečnosť osôb a objektov s vysokým štátnym významom. Často som podnikal aktivity v zmysle utajovaných skutočností . Mám najvyššiu bezpečnostnú previerku no ľudia mi dôverujú aj bez nej. Jednou z mojich najsilnejších vlastností je spoľahlivosť a schopnosť kedykoľvek prijať opatrenia a prevziať zodpovednosť. Po nástupe na výsluhový dôchodok som však nechcel ostať sedieť doma, preto som prešiel do súkromného sektora, kde rád odovzdávam svoje skúsenosti.
Skryť sekciu

TIPY

Nechcené sekcie môžete skryť.

Pracovné skúsenosti

1991 - 2006
Príslušník ochrany 
Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR
 • zaisťovanie osobnej bezpečnosti predse­dovu Ústavného súdu SR;
 • operatívne poskytovanie ochrany osobám, ktorým v súlade s medzinárodnými zmluvami náleží ochrana počas pobytu na Slovensku;
 • zabezpečovanie prepravy predsedu Ústavného súdu a prepravy členov vlády SR.
2006 - 2010
Pedagóg
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košice
 • príprava študentov odboru Ochrana osôb a majetku so zameraním na riadiace funkcie v organizáciách pri zabezpečovaní všestranných úloh bezpečnosti, zastávanie funkcií s úlohou odhadu rizika pre riadenú oblasť a vedúce funkcie v bezpečnostných zložkách.
2010 - 2017
Regionálny manažér
G4S Technology Solutions (SK)
Košice
 • riadenie denných činností a tímu bezpečnostných a administratívnych pracovníkov za región Košického kraja;
 • účasť na každodenných pracovných stretnutiach, za účelom zisťovania aktuálnych potrieb existujúcich klientov; 
 • plánovanie a koordinácia denných prevádzkových postupov;
 • príprava reportov o incidentoch a porušeniach;
 • prijímanie, školenie a dohľad nad bezpečnostnými pracovníkmi.
2017 - 2019
Bezpečnostný pracovník
SECURITAS SK s. r. o.
Veľká Ida
 • ochrana výrobnej haly v priemyselnom parku;
 • kontrola osôb a vozidiel na vstupných bránach do areálu výrobnej haly;
 • monitorovanie bezpečnostného perimetra chráneného priestoru;
 • komunikácia s bezpečnostným manažmentom;
 • fyzická ochrana objektu pravidelným obchôdzkovým systémom.

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

1984 - 1989
Bezpečnosť a obrana štátu (Mgr.)
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

TIPY

Skryť sekciu