Vzor životopisu
Projektový manažér

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Kontakt

Zvolen
0907 920 859
karas_stevo@yahoo.com
1983

TIPY

Vzdelanie

2003 - 2008
Ekonomika a manažment podniku
Fakulta podnikového manažmentu, EU v Bratislave
1999 - 2003
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Zvolen

TIPY

Skryť sekciu

Certifikáty

2009
PRINCE2® Foundation
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.
2010
PRINCE2® Practitioner
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.

TIPY

Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Poľský jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2017 - trvá
Senior prípravár projektov
Project management initiative, s.r.o.
Sliač
 • zastrešovanie prípravy stavebného projektu
 • kontrola a úprava harmonogramu v rámci prípravy a realizácie projektov
 • participácia na výbere rozhodujúcich subdodávateľov a realizačných firiem
 • vyhodnocovanie jednotlivých cenových ponúk a realizácia výberu subdodávateľov
 • komunikácia s dodávateľmi a vyjednávanie najvhodnejších dodacích podmienok
 • kontrola súpisov vykonaných prác od dodávateľov
 • kontrola správnosti faktúr od dodávateľov v súlade s uzatvorenými zmluvami a schváleným rozpočtom
 • priebežná evidencia zmien projektu a aktualizácia rozpočtu
 • vyhodnotenie prípadných zmien a ich dopadu na termín a celkovú cenu
 • komunikácia so štátnymi a kontrolnými úradmi
 • administratíva spojená s vedením zvereného projektu
2013 - 2017
Projektový manažér
BB AQEX s.r.o.
Banská Bystrica
 • zodpovednosť za projekty a komplexné projektové riadenie v rámci spoločnosti
 • dohľad nad vývojom a implementáciou procesných krokov pre zlepšovanie 
 • efektívnosti produkcie a znižovanie nákladov
 • zastrešenie komunikácie medzi zákazníkmi (internými a externými) a výrobou
 • zodpovednosť za celkovú kvalitu služieb 
 • aktívna účasť pri navrhovaní a realizácií aktivít v oblasti prenosu technológií
 • tvorba príslušnej projektovej a inej admistratívnej dokumentácie 
2008 - 2013
Odborný referent pre riadenie projektov
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
 • implementácia, koordinácia a riadenie projektu financovaného z externých finančných zdrojov v oblasti školstva
 • zastrešenie plynulých procesov na priebežnú implementáciu a monitorovanie aktivít projektu 
 • riadenie projektových tímov k implementácii projektu
 • komunikácia s poskytovateľmi finančnej pomoci (Sprostredkovateľský orgán, Riadiaci orgán)
 • zodpovednosť za implementáciu a finančné riadenie projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia zdrojov finančnej pomoci, platnými právnymi predpismi, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa finančnej pomoci
 • zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu, finančného plánu projektu, za čerpanie rozpočtu a za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, za prípravu a včasné predkladanie ŽoP
 • zodpovednosť za oprávnenosť výdavkov prijímateľa v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti, a zodpovednosť za napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu

TIPY

Skryť sekciu