Vzor životopisu
Recepčná

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Pracovné skúsenosti

Front office asistentka / Recepčná
Medicínsko - estetické centrum MEDICOR
2017 - trvá
 • zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie a podieľanie sa na zabezpečení plynulej prevádzky kliniky;
 • aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie rezervácií pacientov v počítačovom objednávkovom systéme;
 • uvádzanie pacientov a usmerňovanie pacientov k lekárovi (zadávanie do systému,  odovzdanie pacienta do ambulancie alebo na zákrok);
 • vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie a informácie o službách kliniky;
 • reprezentovanie a zastupovanie záujmov spoločnosti;
 • zabezpečovanie komfortu pre pacientov (občerstvenie, poradenstvo);
 • administratíva spojená s chodom recepcie;
Recepčná
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
2013 - 2017
 • zodpovednosť za plynulý chod recepcie;
 • privítanie a evidencia hostí, kontrola podľa rezervačného systému;
 • prideľovanie izieb podľa požiadaviek hostí a aktuálnych voľných kapacít ubytovacieho zariadenia;
 • poskytovanie informácií a asistencia pri riešení vzniknutých problémov a sťažností;
 • zabezpečovanie telefonických a e-mailových rezervácií;
 • poskytovanie špecializovaných služieb recepcie na vyžiadanie;
 • predaj doplnkového spotrebného tovaru;
 • vystavovanie pokladničných dokladov za ubytovacie služby;
 • inkasovanie platieb v domácej a cudzej mene, manipulácia s platobným terminálom;
 • preberanie a spracovanie pošty;
 • zastupovanie vedúcej recepcie a rezerváci v prípade neprítomnosti;

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta mkanažmentu
2010 - 2013
(Bc.)
obchod a podnikanie (6352 M)
Stredná odborná škola, Kežmarok
2006 - 2010
(maturitná skúška)

TIPY

Skryť sekciu

PRAX

Zahraničná stredoškolská odborná prax 
Hotel Stella di Mare, Korzika, Francúzsko
jún - august 2009

TIPY

Skryť sekciu

Schopnosti a znalosti

MS Office
Rezervačný systém Reservio
Rezervačný System Previo
Skryť sekciu

Kontakt

Kežmarok
+421 917 662 110
tina.hoss@gmail.com
28 r.

TIPY

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

komuniktívnosť
ústretovosť
príjemné vystupovanie
trpezlivosť
empatia
zodpovednosť
pracovná morálka

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

aktívna hráčka ženskej hokejovej ligy
kreatívne a umelecké techniky
historické filmy a seriály

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu