Vzor životopisu
Rušňovodič

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Vzdelanie

1988 - 1992
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava
maturitná skúška

TIPY

Vzdelanie
Skryť sekciu

DOBROVOĽNÍCTVO

od r. 2010
Dobrovoľný hasičský zbor Cífer

TIPY

DOBROVOĽNÍCTVO
Skryť sekciu

Silné stránky

technická zručnosť
spoľahlivosť
samostatnosť
dobrá pamäť
schopnosť riešiť problémy s chladnou hlavou
Silné stránky

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk
Český jazyk

TIPY

Jazykové znalosti
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B, C, D

TIPY

Vodičský preukaz
Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

aktívne a pasívne futbal
zbieranie dopravných modelov
hudba

TIPY

Záujmy a záľuby

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Iné

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
 • zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť
 • bezúhonnosť
 • 101 hodinový kurz prvej pomoci
Iné
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2018 - trvá
Rušňovodič na linke Bratislava - Komárno - Bratislava
RegioJet, a.s.
 • riadenie a obsluha hnacieho dráhového vozidla na vlakoch osobnej dopravy na určenej jednokoľajovej trati
 • vyhľadávanie porúch
 • rozhodovanie o opravách, resp. výmene hnacieho dráhového vozidla pri poruchách
 • vedenie evidencie hnacieho vozidla
2007 - 2018
Rušňovodič pre lokalitu Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • preprava cestujúcich vo vlakoch osobnej dopravy
 • riadenie a obsluha rušňa
 • sledovanie trate a dodržiavanie bezpečnosti jazdy na celom území SR
 • monitoring technického stavu riadeného rušňa a odstraňovanie drobných technických nedostatkov
 • rozhodovanie o oprave, respektíve výmene rušňa a vozňov pri poruchách
1994 - 2007
Rušňovodič
Dopravné železnice, s.r.o.
 • riadenie hnacích vozidiel na železničnej dráhe
 • kontrolovanie technického stavu hnacieho vozidla pred jazdou
 • prepravovanie materiálu, tovaru a osôb
 • kontrolovanie predpísanej rýchlosti a ostatných faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť jazdy
 • zastavovanie vlakových súprav na predpísaných staniciach
 • pristavovanie železničných vozňov na určené miesto
 • kontajnerová preprava automobilových dielov, preprava stavebného materiálu, chemických produktov, obilia, nebezpečných tovarov             a odpadov
1992 - 1994
Vodič nákladného vozidla
Komunálne služby mesta Trnava
 • zabezpečenie zberu a prepravy tuhého komunálneho odpadu               a druhotných surovín v meste Trnava
 • zabezpečenie prepravy odpadov podľa pokynov nadriadeného
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných          v oblasti dopravy
 • zabezpečenie vysokej kvality obsluhy zákazníkov zamestnávateľa
 • drobné opravy a údržba na vozidle

TIPY

Pracovné skúsenosti
Skryť sekciu