Vzor životopisu
Rušňovodič

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Vzdelanie

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava
1988 - 1992
maturitná skúška

TIPY

Skryť sekciu

DOBROVOĽNÍCTVO

Dobrovoľný hasičský zbor Cífer
od r. 2010

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

technická zručnosť
spoľahlivosť
samostatnosť
dobrá pamäť
schopnosť riešiť problémy s chladnou hlavou

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk
Český jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B, C, D

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

aktívne a pasívne futbal
zbieranie dopravných modelov
hudba

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Iné

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
 • zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť
 • bezúhonnosť
 • 101 hodinový kurz prvej pomoci
Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

Rušňovodič na linke Bratislava - Komárno - Bratislava
RegioJet, a.s.
2018 - trvá
 • riadenie a obsluha hnacieho dráhového vozidla na vlakoch osobnej dopravy na určenej jednokoľajovej trati
 • vyhľadávanie porúch
 • rozhodovanie o opravách, resp. výmene hnacieho dráhového vozidla pri poruchách
 • vedenie evidencie hnacieho vozidla
Rušňovodič pre lokalitu Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2007 - 2018
 • preprava cestujúcich vo vlakoch osobnej dopravy
 • riadenie a obsluha rušňa
 • sledovanie trate a dodržiavanie bezpečnosti jazdy na celom území SR
 • monitoring technického stavu riadeného rušňa a odstraňovanie drobných technických nedostatkov
 • rozhodovanie o oprave, respektíve výmene rušňa a vozňov pri poruchách
Rušňovodič
Dopravné železnice, s.r.o.
1994 - 2007
 • riadenie hnacích vozidiel na železničnej dráhe
 • kontrolovanie technického stavu hnacieho vozidla pred jazdou
 • prepravovanie materiálu, tovaru a osôb
 • kontrolovanie predpísanej rýchlosti a ostatných faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť jazdy
 • zastavovanie vlakových súprav na predpísaných staniciach
 • pristavovanie železničných vozňov na určené miesto
 • kontajnerová preprava automobilových dielov, preprava stavebného materiálu, chemických produktov, obilia, nebezpečných tovarov             a odpadov
Vodič nákladného vozidla
Komunálne služby mesta Trnava
1992 - 1994
 • zabezpečenie zberu a prepravy tuhého komunálneho odpadu               a druhotných surovín v meste Trnava
 • zabezpečenie prepravy odpadov podľa pokynov nadriadeného
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných          v oblasti dopravy
 • zabezpečenie vysokej kvality obsluhy zákazníkov zamestnávateľa
 • drobné opravy a údržba na vozidle

TIPY

Skryť sekciu