Vzor životopisu
Študent - všeobecné lekárstvo

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

TIPY

Sabína
Baroniaková

TIPY

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville

Kontakt

Čadca
+421 *** *** ***
s*************@gmail.com
1995

TIPY

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Nemecký jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

Cestovanie
Umenie a kultúra 
Čítanie
Lyžovanie
Bicyklovanie
Turistika
Jóga
Jazda na koni
Maľba

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

2014 - súčasnosť
Všeobecné lekárstvo
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
Martin
  • Motivačné prospechové štipendium 2019

Február-jún 2019
Študijný pobyt Erazmus +
University of Padua School of Medicine and Surgery 
Taliansko
  • Oddelenie intervenčnej kardiológie
  • Oddelenie gastroenterológie
  • Oddelenie endokrinológie
  • Oddelenie hematológie
  • Oddelenie kardiochirurgie, plastickej chirurgie
  • Oddelenie gynekológie a pôrodníctva
  • Oddelenie detskej kardiológie
  • Oddelenie detskej onkológie

2018
Študentská vedecká odborná činnosť
Téma: Cytotoxický efekt apoptických inhibítorov na ľudské glioblastómové bunky
Ústav lekárskej biochémie, JLF UK Martin, školitel : doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.
2018
Publikácia:
Z laboratória do klinickej praxe II : molekulové mechanizmy pri rozvoji malígnych chorôb a metódy ich detekcie. - ISBN 978-80-8187-054-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018 - S. 4-11
2010-2014
Všeobecné gymnázium
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca

TIPY

Skryť sekciu

Kurzy a školenia

Leto 2019
Dvojtýždňová letná prax z gynekológie a pôrodníctva
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Leto 2019
Dvojtýždňová letná prax z pediatrie
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Leto 2018
Dvojtýždňová letná prax v odbore chirurgia
Univerzitná nemocnica Martin
Leto 2018
Dvojtýždňová letná prax v odbore vnútorné choroby
Nemocnica Staré Mesto, Bratislava

TIPY

Skryť sekciu

Schopnosti a znalosti

Microsoft Office
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Skryť sekciu