Vzor životopisu
Účtovník

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

TIPY

ALEXANDER
MAJER

TIPY

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville

O mne

Som analytický typ človeka ktorý má trpezlivosť s číslami a zmysel pre detaily. Nie som však len štruktúrovanou tabuľkou, rodinný          a spoločenský život sú pre mňa veľmi dôležité. Vyhľadávam prítomnosť ľudí, ktorí myslia pozitívne, humorne, no zároveň sa môžem od nich učiť               a  vďaka tomu osobnostne rásť. Roky som sa počas školy profesionálne venoval tenisu a dodnes som si zachoval zvyk sobotných tenisových zápasov na neprofesionálnej úrovni. 
Skryť sekciu

TIPY

Nechcené sekcie môžete skryť.

Kontakt

Špania Dolina
+421 901 237 267
a.majer@gmail.com
40 r.

TIPY

Certifikáty

2013 - 2016
ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov)
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o
 • ACCA predstavuje 13 skúšok pokrývajúcich najmä účtovníctvo, audit, dane, manažérske účtovníctvo, právo, reporting

TIPY

Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Poľský jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2016 - trvá
Senior finančný účtovník
SHP Harmanec, a.s.
 • návrhy na zefektívňovanie existujúcich procesov spoločnosti;
 • participácia pri zostavení daňových priznaní k DPH a DzP PO, mesačné podávanie DP k DPH, hlásenie intrastat;
 • príprava podkladov pre audit a spolupráca s audítormi;
 • riadenie účtovného tímu a spolupráca ostatnými oddeleniami;
 • spolupráca pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky;
2012 - 2016
Finančný účtovník
SHP Harmanec, a.s.
 • vedenie ucelených oblastí v rámci podvojného účtovníctva spoločnosti;
 • zodpovednosť za dodržiavanie účtovných a daňových predpisov za vykonávanú oblasť účtovníctva;
 • príprava podkladov pre spracovanie daňových hlásenia DPH; 
 • spolupráca pri zostavení mesačných a ročnej účtovnej závierky;
2009 - 2011 
Účtovník
ACCspecialist s.r.o.
Banská Bystrica
 • komplexná činnosť od evidencie prijatých a odoslaných faktúr, cez ich účtovanie, prípravu výkazov, až po účtové závierky a príprava podkladov pre audit;
 • sledovanie termínov splatnosti faktúr;
 • podvojné účtovníctvo, hlavná kniha;
2004 - 2009
Účtovník 
Banskobystrický pivovar, a.s.
 • evidencia prijatých a odoslaných faktúr a ich účtovanie;
 • evidencia dlhodobého majetku a účtovanie zaradenia, vyradenia a odpisov;
 • účtovné, štatistické a iné výkazy;
 • spracovanie účtovnej závierky;
 • inventarizácia majetku a záväzkov;
 • príprava podkladov pre účely auditu ročnej účtovnej závierky;

TIPY

Skryť sekciu

Vzdelanie

1999 - 2004
Účtovníctvo a audítorstvo 
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta hospodárskej informatiky EU
Ing.

TIPY

Skryť sekciu

Schopnosti a znalosti

Podvojné účtovníctvo
IFRS
MS Office
OMEGA
Money S3
POHODA
Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

tenis (antuka, tvrdý povrch) 
bežkovanie na donovalských tratiach
beh
sudoku
audioknihy počas behu

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu