Vzor životopisu
Zdravotná sestra

Neviete ako začať alebo sa len chcete inšpirovať ?
Môžete jednoducho upraviť tento vzor a použiť ho pre Váš životopis.

Kontakt

Horné Lefantovce
0903 675 390
lucia.elias.17@yahoo.com
1985

TIPY

MIMOPRACOVNÉ AKTIVITY

2017 - trvá
Inštruktor prvej pomoci 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
 • ukážky poskytovania prvej pomoci pre verejnosť a školy
 • výučba účastníkov kurzov praktickým zručnostiam a základným život zachraňujúcim úkonom
 • prezentácie aktivít SČK na rôznych spoločenských podujatiach

TIPY

Skryť sekciu

Silné stránky

empatia
asertivita
pozornosť
trpezlivosť
zmysel pre spolupatričnosť
precíznosť a dôslednosť

Zobrazenie:

Text
Text
Štítky
Skryť sekciu

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Maďarský jazyk

TIPY

Skryť sekciu

Vodičský preukaz

Skupina B

TIPY

Skryť sekciu

Pracovné skúsenosti

2018 - trvá
Sestra - Neurologické oddelenie
Svet zdravia, a.s., Nemocnica Topoľčany
 • poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na lôžkovom oddelení
 • vedenie ošetrovateľskej dokumentácie o pacientovi
 • realizácia výkonov zodpovedajúcim dosiahnutej kvalifikácii
 • príprava chorých na diagnostické, liečebné a ošetrovateľské výkony
 • aplikácia liekov a liečiv, sledovanie a hlásenie ich účinkov, reakcií
 • odber biologického materiálu na základné vyšetrenia
 • realizácia starostlivosti podľa ošetrovateľského plánu v súlade s najnovšími poznatkami a zásadami
2015 - 2018
Zdravotná sestra v súkromnej neurologickej ambulancii
NeurAmb s.r.o.
Nitra
 • evidencia pacientov, príslušná administratíva
 • telefonická a emailová komunikácia s pacientami
 • odbery biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia podľa potreby
 • podávanie infúzií, intramusklárne podávanie injekcií
 • podieľanie sa na zabezpečení plynulej prevádzky ambulancie
2012 - 2015
Zdravotná sestra
Interná klinika FN Nitra
 • vykonávanie sesterskej vizity a komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu
 • odborná ošetrovateľská starostlivosť na základe individuálnych potrieb chorých na lôžkových oddeleniach
 • asistencia lekárovi a sestre špecialistke pri diagnostických a terapeutických liečebných výkonoch
 • plnenie úloh spojených s ordináciou lekára
 • príprava chorých na diagnostické, liečebné a ošetrovateľské výkony
 • aplikácia liekov a liečiv, sledovanie a hlásenie ich účinkov, reakcií
 • odber biologického materiálu na základné vyšetrenia
 • výkon a zodpovednosť za dezinfekciu, sterilizáciu zdravotníckej techniky a pomôcok
2006 - 2009
Zdravotná sestra v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Vranovská Sylvia s.r.o.
Nové Zámky
 • odber biologického materiálu na základné vyšetrenia
 • dokumentácia zdravotnej starostlivosti do IS
 • asistencia pri liečebných úkonoch lekára
 • objednávanie pacientov na preventívne prehliadky, vyšetrenia a zákroky
 • spolupráca s pracovníkmi v sociálnych službách
 • zaistenie výkonu zdravotnej starostlivosti

TIPY

Skryť sekciu

Záujmy a záľuby

rodinné aktivity
spoznávanie miest na Slovensku
kreslenie
spoločenské hry
šírenie zdravotníckej osvety a znalostí v poskytovaní prvej pomoci

TIPY

Zobrazenie:

Štítky
Text
Štítky
Skryť sekciu

Vzdelanie

2003 - 2006
Diplomovaná všeobecná sestra
Stredná zdravotnícka škola Nitra
vyššie odborné štúdium
1999 - 2003
Praktická sestra
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
maturitná skúška

TIPY

Skryť sekciu

Kurzy a školenia

2017
Kurz inštruktora prvej pomoci 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
2014
Chcete byť pravou rukou svojho doktora či doktorky
Petramed s.r.o.
2014
Právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
MEDIUS – Komora pre medicínske právo
2013
Etika v povolaní zdravotníckeho pracovníka
MEDIUS – Komora pre medicínske právo
2012
Podpora činnosti nervového systému a liečba neurologických ochorení
EDUprofiPHARM, s. r. o.
2010
Komunikácia pre zdravotný personál
EduMed Group, s.r.o.
Nitra

TIPY

Skryť sekciu